cz| en| ru
About us | People | Corpus of Czech Verse | Online tools | Books / Projects | Download | Partnership | Contact | Links

List of texts

Online tools » Gunstick » List of texts

Adámek, Bohumil: Horské ovzduší
(Praha: Šimáček, František; Unie 1902)

Albert, Eduard: Na zemi a na nebi
(Praha: Šimáček, František; Unie 1900)

Ambrož, Vilém: Nebeský vůdce
(Brno: Papežská knihtiskárna rajhradských benediktinů 1884)

Ambrož, Vilém: Pestré kvítí
(Brno: Papežská knihtiskárna rajhradských benediktinů 1883)

Arietto, Ladislav: Básně
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1892)

Auředníček, Otakar: Verše
(Praha: Řivnáč, František; Auředníček, Otakar 1889)

Auředníček, Otakar: Zpívající labutě
(Polička: Zábavná knihovna; Popelka, František 1891)

Baar, Jindřich Šimon: Bolestné vánoce
(Pelhřimov: Duchovní osvěta; Vaněk, František B.; Šprongl, Emil 1917)

Baar, Jindřich Šimon: Radostné vánoce
(Pelhřimov: Duchovní osvěta; Vaněk, František B.; Šprongl, Emil 1918)

Baar, Jindřich Šimon: Rodnému kraji
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1903)

Baarová, Marie: Bublinky
(Týn nad Vltavou: Popelka, Václav 1901)

Babánek, Karel: České melodie
(Praha: Pestrá knihovna zábavy a kultury; Lešehrad, Emanuel; Hynek, Alois; Rokyta, Jan 1910)

Babánek, Karel: Když slunce zapadá
(Praha: Weinfurter, Eduard; Stivín, Emanuel 1900)

Babánek, Karel: Kniha písní
(Praha: Pospíšil, Jaroslav; Binko, [?]; Zika, [?] 1908)

Babánek, Karel: Písně tuláka
(Žamberk: Srdce; Kunc, Ferdinand; Hamerský, [?] 1902)

Babánek, Karel: Věčná píseň
(Praha: Doubrava, Vilém; Mojžíš, Čeněk; Nová kabinetní bibliotéka spisů veršem i prózou 1910)

Babánek, Karel: Vytržené listy
(Praha: Stivín, Emanuel; Babánek, Karel 1896)

Babánek, Karel: Zaváté cesty
(Praha: Weinfurter, Eduard; Binko, [?]; Zika, [?] 1908)

Balcárek, Aleš: Pozůstalé básně
(Praha: Brzobohatý, František; Stýblo, Bedřich; Grégr, Julius; Šimáček, František 1862)

Baše, Josef: Kytice z básní a písní
(Valašské Meziříčí: Baše, Josef; Vaněk, František 1883)

Baše, Josef: Siluety
(Valašské Meziříčí: Vaněk, František 1883)

Bělohrobský, Vojtěch M. V.: Básně a deklamace
(Praha: Radbuza; Šnajdauf, Antonín; Reinwart, Antonín; Vilímek, Josef Richard 1883)

Benešová, Božena: Verše věrné i proradné
(Praha: Slunečnice; Novina; Grosman, Josef; Svoboda, Václav 1909)

Beránek, Jan: Balady a dojmy slovenské
(Praha: Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1910)

Berdych, Kamil: Z melodií bastarda
(Praha: Knihovna mladých autorů; Veselý, Jindřich T.; Venta, Theodor 1909)

Bezruč, Petr: Písně Petra Bezruče
(Chicago: Literární kroužek; Národní tiskárna 1911)

Bezruč, Petr: Slezské číslo
(Praha: Čas; Beaufort, Edvard; Herben, Jan 1903)

Bezruč, Petr: Slezské písně
(Praha: Spolek českých bibliofilů; Preissig, Vojtěch; Politika 1909)

Bitnar, Vilém: Biblické rapsodie
(Praha: Básnické obzory katolické; Bitnar, Vilém; Stivín, Emanuel 1896)

Bláha, Inocenc Arnošt: Ať je země písní...
(Praha: Malíř, Albert; Bláha, Inocenc Arnošt 1903)

Bláha, Inocenc Arnošt: Po cestách vítězů
(Praha: Stivín, Emanuel; Bláha, Inocenc Arnošt 1902)

Blatný, Lev: Vzkazuji
(Praha: Lapáček, Alois 1912)

Bogner, Adolf: Dělník zpívá...
(Hranice: Bečvan, Jiří; Zapletal, Prokop 1898)

Böhm, Jindřich: Drahomíra
(Praha: Böhm, Jindřich 1867)

Bojko, R.: Modlitby víry a lásky
(Praha: Slunečnice; Novina; Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Malíř, Albert 1912)

Bojko, R.: Naše večery
(Přerov: Tiskařská a vydavatelská společnost v Přerově; Strojil, Jaroslav 1917)

Bojko, R.: O Boha, život a můj lid
(Přerov: Klas; Obzor; Strojil, Jaroslav 1919)

Bojko, R.: Zbytečný
(Přerov: Klas; Tiskařská a vydavatelská společnost v Přerově; Dobrovolný, E. 1917)

Bojko, R.: Zbytečný
(Přerov: Klas; Tiskařská a vydavatelská společnost v Přerově; Šutt, [?]; Dobrovolný, E. 1916)

Borecký, Jaromír: Básníkův kancionál
(Praha: Poetické besedy Máje; Vrchlický, Jaroslav; Máj; Grégr, Eduard 1905)

Borecký, Jaromír: Pršely růže...
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1920)

Borecký, Jaromír: Rosa mystica
(Praha: Pospíšil, Jaroslav; Otto, Jan 1892)

Borecký, Jaromír: Zpěvy života
(Praha: Poetické besedy Máje; Vrchlický, Jaroslav; Máj; Grégr, Eduard 1911)

Bort, Rudolf: Slzy a úsměvy
(Olomouc: Národní knih- a kamenotiskárna; Kramář, Josef; Procházka, [?] 1891)

Bouška, Sigismund: Duše v přírodě
(Nový Jičín: Básnické obzory katolické; Nový život; Družstvo knihtiskárny v Hranicích 1904)

Bouška, Sigismund: Legendy
(Brno: Odehnal, Antonín 1904)

Bouška, Sigismund: Pietas
(Nový Jičín: Básnické obzory katolické; Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1897)

Brabec, Adolf: Dávné dumy
(Jaroměř: Popelka, František 1894)

Brabec, Adolf: Hvězdy a bludičky
(Kamenice nad Lipou: Richter, Antonín 1910)

Brabec, Adolf: Květy samot
(Praha: Leschinger, Edvard 1904)

Brabec, Adolf: Listí padá...
(Polička: Popelka, František 1898)

Brabec, Adolf: Peníze a jiné básně
(Kamenice nad Labem: Richter, Antonín 1912)

Brabec, Adolf: Zvadlé květy
(: Popelka, František; Brabec, Adolf 1896)

Brabec, Julius: Písně snícího mládí
(Písek: Hruška, Jan 1902)

Brabec, Julius: Slavnosti Zvadání
(Praha: Venta, Theodor 1906)

Brabec, Julius: Trny mé duše
(Týn nad Vltavou: Popelka, Václav 1900)

Brabec, Julius: Zvadlé růže
(Praha: Stivín, Emanuel; Brabec, Julius 1900)

Breska, Alfons: V zajetí trpaslíků
(Praha: Weinfurter, Eduard 1900)

Breska, Alfons: Zlaté stíny
(Velké Meziříčí: Šašek, Alois 1903)

Březina, Otokar: Ruce
(Praha: Bílek, František 1901)

Březina, Otokar: Stavitelé chrámu
(Praha: Stivín, Emanuel; Moderní revue; Knihovna Moderní revue 1899)

Březina, Otokar: Svítání na západě
(Praha: Stivín, Emanuel; Knihovna Moderní revue; Moderní revue 1896)

Březina, Otokar: Tajemné dálky
(Praha: Stivín, Emanuel; Moderní revue; Knihovna Moderní revue 1895)

Březina, Otokar: Větry od pólů
(Praha: Moderní revue; Stivín, Emanuel; Knihovna Moderní revue 1897)

Bubelová, Lila: Bělozářky
(Praha: Reis, Antonín 1915)

Bubelová, Lila: Cestou
(Praha: Reis, Antonín 1910)

Bubelová, Lila: Nad její drahou zachmuřenou...
(Praha: Reis, Antonín 1912)

Bubelová, Lila: Vatra na horách
(Praha: Reis, Antonín 1914)

Bulant, Antonín: Písně a legendy
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1896)

Burgerstein, Josef: Deklamovánky a písně
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1846)

Burgerstein, Josef: Deklamovánky
(Vídeň: Grund, Leopold 1860)

Cajthaml-Liberté, František: Hlasy masy
(Teplice: Martinovský, Karel; Oma, Č. 1896)

Cajthaml-Liberté, František: Na bojišti
(Teplice: Severočeský dělník; Seidemann, Vilém 1899)

Cajthaml-Liberté, František: Nové písně
(Teplice: Cajthaml, František; Seidemann, Vilém 1903)

Cajthaml-Liberté, František: Písně dělníka
(Teplice: Cajthaml, František; Seidemann, Vilém 1903)

Cajthaml-Liberté, František: Pod mamonem
(Teplice: Trejbal, Jan; Oma, Č. 1896)

Cajthaml-Liberté, František: Pole krvavá
(Praha: Tiskové družstvo Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické; Dělnická knihtiskárna 1904)

Cajthaml-Liberté, František: Verše o práci
(Praha: Bačkovský, František; Grund, Bedřich; Svatoň, Vilém 1894)

Ceyp z Peclinovce, Jan Bohumil: Zvuky večerní
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1856)

Crha, Václav Antonín: Kusy mého srdce
(Brno: Kindl, Antonín; Crha, Václav Antonín 1875)

Czech z Czechenherzu, Arnošt: Erotovy úsměvy
(Praha: Janáček, Otakar 1910)

Czech z Czechenherzu, Arnošt: Písně samotáře
(Praha: Czech z Czechenherzu, Arnošt; Janáček, Otakar 1910)

Czech z Czechenherzu, Arnošt: Svatohelenský Prométheus
(Praha: Reis, Antonín 1912)

Czech z Czechenherzu, Arnošt: Zlatý horizont
(Olomouc: Promberger, Romuald 1912)

Čacká, Marie: Písně
(Praha: Jeřábková, Kateřina 1857)

Čech, Svatopluk: Básně
(Praha: Bibliotéka novějších spisů básnických; Urbánek, František Augustin; Čapek, Antonín 1874)

Čech, Svatopluk: Dagmar
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1885)

Čech, Svatopluk: Hanuman
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1884)

Čech, Svatopluk: Jitřní písně
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1887)

Čech, Svatopluk: Kratochvilná historie o ptáku Velikánu Velikánoviči
(Praha: Topič, František; Wiesner, Alois 1890)

Čech, Svatopluk: Lešetínský kovář a Menší básně (in Sebrané spisy Svatopluka Čecha, díl 2)
(Praha: Topič, František; Otto, Jan 1899)

Čech, Svatopluk: Lešetínský kovář
(Praha: Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard; Neruda, Jan 1883)

Čech, Svatopluk: Modlitby k Neznámému
(Praha: Topič, František; Otto, Jan 1896)

Čech, Svatopluk: Nová sbírka veršovaných prací (Evropa, Čerkes, Ve stínu lípy, Žižka, Zimní noc, Handžár, Na hrob Havlasův)
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1880)

Čech, Svatopluk: Nové písně
(Praha : Neruda, Jan; Poetické besedy; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1888)

Čech, Svatopluk: Petrklíče
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1883)

Čech, Svatopluk: Písně otroka
(Praha: Topič, František; Otto, Jan 1895)

Čech, Svatopluk: Poslední verše (in Sebrané spisy Svatopluka Čecha, díl 30)
(Praha: Strejček, Ferdinand; Topič, František; Unie 1910)

Čech, Svatopluk: Pravda a drobné básně
(Praha: Šimáček, František 1886)

Čech, Svatopluk: Prvotiny 1 (in Sebrané spisy Svatopluka Čecha)
(Praha: Strejček, Ferdinand; Topič, František; Unie 1913)

Čech, Svatopluk: Sekáči (in Tři cykly básní a Sníh, in Sebrané spisy Svatopluka Čecha, díl 16)
(Praha: Topič, František; Unie 1904)

Čech, Svatopluk: Slavie
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1884)

Čech, Svatopluk: Sníh
(Praha: Topič, František; Unie 1900)

Čech, Svatopluk: Šotek (in Báchorky veršem, in Sebrané spisy Svatopluka Čecha, díl 4)
(Praha: Topič, František; Otto, Jan 1899)

Čech, Svatopluk: Václav z Michalovic
(Praha: Šimáček, František 1882)

Čech, Svatopluk: Zpěvník Jana Buriana
(Praha: Topič, František; Wiesner, Alois 1895)

Čelakovský, František Ladislav: Ohlas písní českých
(Praha: Arcibiskupská knihtiskárna 1840)

Čelakovský, František Ladislav: Ohlas písní ruských
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1829)

Čelakovský, František Ladislav: Padesátka z mé tobolky
(Praha: Grafická edice Veraikon; Lidová knihtiskárna; Skalák, J. 1918)

Čelakovský, František Ladislav: Růže stolistá
(Praha: Haase, Bohumil 1840)

Čelakovský, František Ladislav: Smíšené básně
(Praha: Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa 1822)

Čenkov, Emanuel: Domovem i cizinou
(Praha; Blatná: Hajn, Antonín; Společenská tiskárna; Strojil, Antonín 1910)

Čenkov, Emanuel: Eros a Psyché
(Praha: Šimáček, František 1890)

Čenkov, Emanuel: Chmury a červánky
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1898)

Čenkov, Emanuel: Paříž
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Wiesner, Alois 1900)

Čenkov, Emanuel: Rok na samotě
(Praha: Šimáček, František 1894)

Čenkov, Emanuel: Z mého alba
(Praha: Šimáček, František 1889)

Čermák, Bohuslav: Básně
(Praha: Urbánek, František Augustin; Slavia 1875)

Černý, Adolf: Alžběta Šramínova
(Praha: Knihy Zvonu; Procházka, František Serafínský; Unie 1919)

Černý, Adolf: Balkánské zpěvy
(Praha: Knihovnička Času; Pokrok; Horák, Václav; Linhart, J. 1913)

Černý, Adolf: Hradby padají!
(Praha: Šimáček, František; Unie 1906)

Černý, Adolf: Jadranské dojmy
(Praha: Otto, Jan; Unie 1915)

Černý, Adolf: Když se připozdívá...
(Praha: Topič, František; Wiesner, Alois 1897)

Černý, Adolf: Království ticha a smíru
(Praha: Černý, Adolf; Unie 1907)

Černý, Adolf: Lekníny na hlubinách
(Praha: Rokyta, Jan; Wiesner, Alois 1900)

Černý, Adolf: Lesní pohádka
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1918)

Černý, Adolf: Lilie z tvých zahrad
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Stivín, Emanuel 1899)

Černý, Adolf: Na staroměstském rynku
(Praha: Knihovna České reformace; Česká reformace; Merkur 1918)

Černý, Adolf: Písně osvobozeného otroka
(Praha: Horák, Václav; Český bratr 1919)

Černý, Adolf: Pouta a peruti
(Praha: Šimáček, František; Unie 1905)

Černý, Adolf: Prezident Masaryk
(Praha: Kostnické Jiskry; Politika 1920)

Černý, Adolf: Světla a bludičky
(Praha: Topič, František; Wiesner, Alois 1898)

Černý, Adolf: Válka
(Praha: Bernášek, František; Unie 1906)

Černý, Adolf: Viděl jsem duši ženy...
(Praha: Černý, Adolf; Unie 1902)

Černý, Adolf: Za Kristem
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1903)

Černý, Adolf: Zpěvník o Janu Husovi
(Praha: Hovorka, František; Grégr, Eduard 1915)

Černý, Adolf: Zpěvník pozdního husity
(Praha: Politika; Zátiší, Knihy srdce i ducha; Klika, Břetislav Maria 1918)

Černý, Boleslav L.: Večerní stíny
(Praha: Pospíšil, Jaroslav; Rokyta, Jan 1907)

Červenka, Jan: Amoroso
(Praha: Otto, Jan; Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand; Červenka, Jan 1883)

Červenka, Jan: Babí léto
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan; Unie 1901)

Červenka, Jan: Písně Závišovy
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1890)

Červenka, Jan: Ztišené vlny
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1886)

Červinka, Adolf: Napadal první sníh...
(Praha: Leschinger, Edvard 1907)

Červinka, Adolf: Tanec bludiček
(Praha: Leschinger, Edvard 1909)

Červinka, Adolf: Z kuchyně starého mládence
(Hradec Králové: Tolman, B. E.; Leschinger, Edvard 1904)

Červinka, Karel: Epigramy
(Mladá Boleslav: Červinka, Karel; Nešněra, Josef 1919)

Červinka, Karel: Hledání samoty
(Praha: Knihovna Moderní revue; Moderní revue; Stivín, Emanuel 1896)

Červinka, Karel: Krajiny a nálady
(Praha: Šimáček, František 1894)

Červinka, Karel: Slunce v mlhách
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Grégr, Eduard 1901)

Červinka, Karel: Zápisník
(Praha: Šimáček, František 1892)

Červinka, Miloš: Básně
(Praha: Červinka, Miloš; Otto, Jan 1883)

Červinka, Miloš: Hynek
(Praha: Grund, Bedřich; Svatoň, Vilém; Červinka, Miloš 1890)

Červinka, Otakar: Aleš Romanov
(Praha: Čech, Vladimír 1881)

Červinka, Otakar: Husitská svatba
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1884)

Červinka, Otakar: Jan z Dubé
(Praha: Mourek, Teodor; Skrejšovský, Jan Stanislav 1872)

Červinka, Otakar: Jan Žižka z Kalichu
(Praha: Mourek, Teodor; Militký, Hynek; Novák, [?] 1875)

Červinka, Otakar: Pohádka života
(Praha: Wiesner, Alois; Červinka, Otakar 1891)

Červinka, Otakar: Povídky veršem
(Praha: Světová knihovna; Kvapil, Jaroslav; Otto, Jan 1917)

Dewetter, Karel: Balady
(Praha: Melpomene; Grund, Ladislav; Baumgartner, Antonín 1904)

Dewetter, Karel: Česká píseň
(Praha: Šolc, Emil; Venta, Theodor 1919)

Dewetter, Karel: Zpěvy duše
(Prachatice: Wintr, A.; Malíř, Albert 1904)

Dohnal, František: Zklamané touhy
(Olomouc: Knihovna družiny literární; Snaha; Olšovský, František 1917)

Dörfl, Gustav: Balady starší i nové
(Praha: Otto, Jan 1896)

Dörfl, Gustav: Miscelly
(Praha: Dörfl, Gustav; Stivín, Emanuel 1901)

Dörfl, Gustav: Na Křivoklátě
(Praha: Ženská bibliotéka; Podlipská, Sofie; Otto, Jan 1874)

Dostál-Lutinov, Karel: Děti královně máje
(Prostějov: Horák, Václav 1918)

Dostál-Lutinov, Karel: Království Boží na zemi
(Nový Jičín: Nový život; Zapletal, Prokop 1900)

Dostál-Lutinov, Karel: Orlí fanfáry
(Prostějov: Archa; Snaha; Olšovský, František 1913)

Dostál-Lutinov, Karel: Osudy
(Prostějov: Archa; Horák, Václav 1913)

Dostál-Lutinov, Karel: Písně tvorů
(Prostějov: Edice Nový život; Horák, Václav 1917)

Dostál-Lutinov, Karel: Potulný zpěvák
(Nový Jičín: Nový život; Družstvo knihtiskárny v Hranicích 1902)

Dostál-Lutinov, Karel: Ryme a špryme
(Prostějov: Archa; Horák, Václav 1912)

Dostál-Lutinov, Karel: Sedmikrásy
(Dobromělice na Hané: Básnické obzory katolické; Skalík, František; Dostál-Lutinov, Karel; Klabusay, Lambert 1895)

Dostál-Lutinov, Karel: Šlehy a něhy
(Olomouc: Knihovna Družiny literární; Družina literární a umělecká v Olomouci; Knížecí arcibiskupská knih- a kamenotiskárna 1914)

Dostal, Adolf Bohuslav: Advesperascit
(Praha: Dostal, Adolf Bohuslav; Unie 1907)

Dostal, Adolf Bohuslav: Minuty
(Praha: Dostal, Adolf Bohuslav; Unie 1907)

Dostal, Adolf Bohuslav: Touha
(Praha: Grégr, Eduard; Grosman, Josef; Svoboda, Václav 1898)

Dostal, Adolf Bohuslav: Vadnoucí květy
(Poděbrady: Hoblík, Václav 1896)

Dostal, Adolf Bohuslav: Vedle cesty
(Praha: Grégr, Eduard 1901)

Drahoňovský, František Karel: Pomněnky horské
(Praha: Jeřábková, Kateřina 1861)

Drahoňovský, František Karel: Žertovný deklamátor
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1865)

Dubrovská, Tereza: Když slunce zapadlo...
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1918)

Dubrovská, Tereza: Nové písně
(Praha: Poetické besedy Máje; Vrchlický, Jaroslav; Máj; Grégr, Eduard 1906)

Dubrovská, Tereza: Písně
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Unie 1903)

Durych, Jaroslav: Cikánčina smrt
(Přerov: Durych, Jaroslav; Šutt, [?]; Dobrovolný, [?] 1916)

Dvořák, Xaver: Eucharistia
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav; Dvořák, Xaver 1897)

Dvořák, Xaver: Improperie
(Nový Jičín: Básnické obzory katolické; Bouška, Sigismund; Dostál-Lutinov, Karel; Nový život; Družstvo knihtiskárny v Hranicích 1902)

Dvořák, Xaver: Kontemplace
(Praha: Stivín, Emanuel; Dvořák, Xaver 1909)

Dvořák, Xaver: Meditace
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Francl, Gustav; Stivín, Emanuel; Dvořák, František X. 1896)

Dvořák, Xaver: Modlitby básníkovy
(Praha: Dvořák, Xaver; Stivín, Emanuel 1913)

Dvořák, Xaver: Nový život
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1903)

Dvořák, Xaver: Soli Deo
(Prostějov: Nový život; Horák, Václav 1905)

Dvořák, Xaver: Stínem k úsvitu
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1891)

Dvořák, Xaver: Sursum corda
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1894)

Dvořák, Xaver: Z hlubin věků
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1905)

Dvořák, Xaver: Zlatou stezkou
(Krnov: Nová salonní bibliotéka; Vodička, Karel Štěpán; Zahrádka sv. Františka; Národní knihtiskárna; Kramář, Josef; Procházka, [?] 1888)

Dvořáková-Mráčková, Albína: Chudobky
(Praha: Stýblo, Bedřich; Pospíšil, Jaroslav; Dvořáková-Mráčková, Albína 1872)

Dyk, Viktor: A porta inferi
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Grégr, Eduard 1897)

Dyk, Viktor: Anebo
(Praha: Borový, František; Janáček, Otakar 1918)

Dyk, Viktor: Buřiči a smíření (in Spisy Viktora Dyka, svazek 1)
(Praha: Topič, František; Grafia 1918)

Dyk, Viktor: Buřiči
(Praha: Kruh českých spisovatelů; Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1903)

Dyk, Viktor: Giuseppe Moro
(Praha: Nová edice; Dělnická knihtiskárna; Štenc, Jan 1911)

Dyk, Viktor: Lehké a těžké kroky
(Praha: Přerod; Parma, Jiří Ota; Koníček, Alois 1915)

Dyk, Viktor: Marnosti
(Praha: Knihovna Moderní revue; Stivín, Emanuel 1900)

Dyk, Viktor: Milá sedmi loupežníků
(Praha: Čeští autoři; Neumannová, Kamilla; Malíř, Albert 1906)

Dyk, Viktor: Noci chiméry
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1917)

Dyk, Viktor: Pohádky z naší vesnice
(Praha: Hajn, Antonín; Zápotočný, Josef B. 1910)

Dyk, Viktor: Prohrané kampaně
(Praha: Borový, František; Leschinger, Edvard 1914)

Dyk, Viktor: Satiry a sarkasmy
(Praha: Tiskové a vydavatelské družstvo Samostatnosti; Zápotočný, Josef B. 1905)

Dyk, Viktor: Síla života
(Praha: Knihovna Moderní revue; Moderní revue; Stivín, Emanuel 1898)

Dyk, Viktor: Zápas Jiřího Macků
(Praha: Zlatokvět; Borový, František; Grafia 1916)

Eisler, František: Mořské sny
(Nový Jičín: Nový život; Družstvo knihtiskárny v Hranicích 1902)

Erben, Karel Jaromír: Kytice z básní
(Praha: Pospíšil, Jaroslav; Otto, Jan 1874)

Erben, Karel Jaromír: Kytice z pověstí národních
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1853)

Fingal, Petr: Kouzlo vzpomínek
(Kotouň: Knihovna Parnasie; Pomucký, Jaroslav Maria; Společenská tiskárna; Strojil, Antonín 1911)

Fingal, Petr: Revolty a adagia
(Praha: Švejdova pestrá edice; Švejda, František; Trohoř, Karel 1913)

Fischer, Otokar: Hořící keř
(Praha: Z hlubin; Pražská akciová tiskárna; Zátiší, Knihy srdce i ducha; Klika, Břetislav Maria 1918)

Fischer, Otokar: Království světa
(Praha: Slunečnice; Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Malíř, Albert 1911)

Fischer, Otokar: Léto
(Praha: Novák, Arthur; Kryl, Karel; Scotti, Ferdinand 1919)

Fischer, Otokar: Ozářená okna
(Praha: Borový, František; Politika 1915)

Flekáček, Josef: Hlasy vánoční
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1892)

Forman, Bohumil: Sny a touhy
(Praha: Grund, Bedřich; Svatoň, Vilém; Forman, Bohumil 1890)

Frič, Josef Václav: Různé básně (in Sebrané spisy veršem i prózou, svazek 3)
(Praha: Otto, Jan; Frič, Josef Václav 1880)

Frič, Josef Václav: Upír
(Praha: Slavia; Pospíšil, Jaroslav 1849)

Frič, Josef Václav: Výbor básní
(Ženeva: Pfeffer, [?]; Puky, [?]; Květon, Jan 1861)

Frída, Vladimír: Preludia
(Praha: Leschinger, Edvard 1905)

Frída, Vladimír: U břehu ztroskotaných
(Praha: Leschinger, Edvard 1907)

Fučík, Milan: Cantus firmus
(Praha: Weinfurter, Eduard; Beaufort, Edvard 1899)

Fučík, Milan: Jak léty zpíval člověk - Čech
(Praha: Máj; Venta, Theodor 1920)

Fučík, Milan: Utíkám k Slunci...!
(Praha: Fučík, Milan; Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Stivín, Emanuel 1897)

Furch, Vincenc: Básně 1
(Olomouc: Škarnicl, Alois 1843)

Furch, Vincenc: Básně 2
(Olomouc: Škarnicl, Alois 1844)

Furch, Vincenc: Básně
(Praha: Kober, Ignác Leopold; Zákrejs, František 1874)

Furch, Vincenc: Písně a balady z války uherské
(Praha: Spurný, Jan 1850)

Gallat, Alois: Deklamace (in Spisy 1-3)
(Chrudim: Pospíšil, Stanislav 1875)

Geisslová, Irma: Básně (in Z literární pozůstalosti Irmy Geisslové, svazek 1)
(Jičín: Zelenková-Geisslová, Emilie; Návesník, František 1915)

Geisslová, Irma: Imortely
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1879)

Geisslová, Irma: Luční kvítí
(Praha: Nová knihovna pro mládež; Urbánek, František Augustin; Otto, Jan; Weinfurt, Martin; Zeman, František Antonín 1882)

Geisslová, Irma: Z Podkrkonoší
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich 1889)

Gellner, František: Nové verše
(Praha: Edice Června; Borový, František; Grafia; Neumann, Stanislav Kostka 1919)

Gellner, František: Po nás ať přijde potopa!
(Praha: Knihovna Nového kultu; Neumann, Stanislav Kostka; Dělnická knihtiskárna 1901)

Gellner, František: Radosti života
(Praha: Syrinx; Knihtiskárna národně socialistického dělnictva; Pitter, Karel; Moderní život 1903)

Gintl, Zdeněk: Werther
(Praha: Malíř, Albert 1907)

Goll, Jaroslav: Básně
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1874)

Grunert, Hynek: Divadelní popěvky
(Praha: Divadelní ochotník; Mikuláš Boleslavský, Josef; Kober, Ignác Leopold 1867)

Grunert, Hynek: Slepý mládenec
(Praha: Divadelní ochotník; Mikuláš Boleslavský, Josef; Knapp, Mamert 1878)

Grunert, Hynek: Šaškonády
(Poděbrady: Hochmann, Josef 1879)

Grünwald, Beneš: Srdcem i kosmem
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois; Grünwald, Beneš 1898)

Grünwald, Beneš: Zpěvy od bran zamčených
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Wiesner, Alois 1901)

H. Uden: Klára
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1898)

H. Uden: Sad zarůstající
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1897)

H. Uden: San Remo
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1897)

H. Uden: Sestupem
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1897)

Haasz, Jaroslav: Jeřabiny
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1918)

Haber, Alois Věkoslav: Listopad...
(Trnovany u Teplic: Haber, Alois Věkoslav; Zápotočný, Josef B. 1907)

Hais, František: Život
(Praha: Leschinger, Edvard; Hais, František 1905)

Hájek, Karel B.: Kniha Rút
(Praha: Unie; Hájek, Karel Boromejský 1905)

Hajniš, František: Kopřivy
(Praha: Jeřábková, Kateřina 1853)

Hajniš, František: Krotké znělky didakticko-humoristického obsahu
(Praha: Jeřábková, Kateřina 1859)

Hajniš, František: Trnky
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1841)

Hálek, Vítězslav: Alfréd
(Praha: Kober, Ignác Leopold 1858)

Hálek, Vítězslav: Balad a romancí řada druhá (in Sebrané spisy Vítězslava Hálka, svazek 9)
(Praha: Vlček, Jaroslav; Laichter, Jan; Malíř, Albert 1912)

Hálek, Vítězslav: Černý prapor
(Praha: Grégr, Eduard 1867)

Hálek, Vítězslav: Dědicové Bílé hory
(Praha: Grégr, Eduard 1869)

Hálek, Vítězslav: Děvče z Tater
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1871)

Hálek, Vítězslav: Goar
(Praha: Grégr, Eduard 1864)

Hálek, Vítězslav: Mejrima a Husejn
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1859)

Hálek, Vítězslav: Pohádky z naší vesnice (in Sebrané spisy Vítězslava Hálka, svazek 9)
(Praha: Vlček, Jaroslav; Laichter, Jan; Malíř, Albert 1912)

Hálek, Vítězslav: Různé listy (in Sebrané spisy Vítězslava Hálka, svazek 9)
(Praha: Vlček, Jaroslav; Laichter, Jan; Malíř, Albert 1912)

Hálek, Vítězslav: V přírodě (in Sebrané spisy Vítězslava Hálka, svazek 9)
(Praha: Vlček, Jaroslav; Laichter, Jan; Malíř, Albert 1912)

Hálek, Vítězslav: Večerní písně
(Praha: Renn, Antonín 1859)

Hanka, Václav: Dvanáctero písní 1
(Praha: Císařsko-královská normální imprese 1815)

Hanka, Václav: Dvanáctero písní 2
(Praha: Císařsko-královská normální imprese 1816)

Hašek, Roman: Nebe a dudy
(Praha: Švejdova pestrá edice; Švejda, František; Štorkán, Ladislav; Jaroš, Alois 1912)

Hašek, Roman: Pohádka zelených očí a verše o stesku i výsměchu
(Týn nad Vltavou: Popelka, Václav 1904)

Hašek, Roman: Umírající království
(neuvedeno: Knihovna Moderního života 1903)

Hauner, Emanuel: Sabaty duše
(Praha: Stivín, Emanuel; Hauner, Emanuel 1899)

Havelka, Matěj: Básně
(Praha: Národní bibliotéka; Kober, Ignác Leopold 1873)

Havelka, Matěj: Vojanské písně
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1854)

Havlíček Borovský, Karel: Epigramy (in Sebrané spisy Karla Havlíčka, svazek 1)
(Praha: Svatobor; Pospíšil, Jaroslav; Zelený, Václav 1870)

Havlíček Borovský, Karel: Král Lávra (in Sebrané spisy Karla Havlíčka, svazek 1)
(Praha: Svatobor; Pospíšil, Jaroslav; Zelený, Václav 1870)

Havlíček Borovský, Karel: Křest svatého Vladimíra
(Praha: Havlíček Borovský, Karel 1877)

Havlíček Borovský, Karel: Tyrolské elegie (in Sebrané spisy Karla Havlíčka, svazek 1)
(Praha: Svatobor; Pospíšil, Jaroslav; Zelený, Václav 1870)

Havlíček, Jaroslav: Písně
(Praha: Ústřední škola dělnická; Pitter, Karel; Knihtiskárna národně socialistického dělnictva 1901)

Havlíček, Jaroslav: Smutné chvíle
(Praha: Havlíček, Jaroslav; Knihtiskárna národně socialistického dělnictva 1902)

Havlíček, Jaroslav: Tvrdé sloky
(Praha: Knihtiskárna národně socialistického dělnictva; Pitter, Karel 1902)

Hek, František Vladislav: Práce veršované (in Sebrané spisy Františka Vladislava Heka, svazek 1)
(Praha: Novočeská knihovna; Jakubec, Jan; Česká akademie věd a umění; Leschinger, Edvard 1917)

Hendrych, Jaroslav: Mně stůně mládí...
(Praha: Weinfurter, Eduard; Šimáček, František 1900)

Hendrych, Jaroslav: Žaltář
(Praha: Weinfurter, Eduard; Wiesner, Alois 1901)

Heyduk, Adolf: Apel k trůnu za vraždy v Černové
(Písek: Burian, Jaroslav 1908)

Heyduk, Adolf: Básně 2, 1
(Praha: Janota, Václav; Bellmann, Karel 1864)

Heyduk, Adolf: Básně 2, 2
(Praha: Grégr, Eduard; Heyduk, Adolf; Bellmann, Karel 1865)

Heyduk, Adolf: Básně
(Praha: Renn, Antonín 1859)

Heyduk, Adolf: Běla
(Praha: Valečka, Eduard; Otto, Jan 1886)

Heyduk, Adolf: Biblické zvěsti (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 31)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1902)

Heyduk, Adolf: Bohatýři
(Praha: Šimáček, František 1894)

Heyduk, Adolf: Cestou (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 34)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1903)

Heyduk, Adolf: Cimbál a husle
(Praha: Kober, Ignác Leopold 1876)

Heyduk, Adolf: Co hlavou táhlo (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 50)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1910)

Heyduk, Adolf: Černé růže (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 21)
(Praha: Otto, Jan 1900)

Heyduk, Adolf: Dědův odkaz
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1879)

Heyduk, Adolf: Dřevorubec
(Praha: Otto, Jan 1882)

Heyduk, Adolf: Dudák
(Praha: Paleček; Grégr, Eduard 1881)

Heyduk, Adolf: Dumy a dojmy (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 13)
(Praha: Otto, Jan 1899)

Heyduk, Adolf: Hořec a srdečník
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1884)

Heyduk, Adolf: Lesní kvítí
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1873)

Heyduk, Adolf: Lotyšské motivy (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 23)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1901)

Heyduk, Adolf: Milota (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 7)
(Praha: Otto, Jan 1898)

Heyduk, Adolf: Mohamed II.
(Praha: Mourek, Teodor; Nagl, Vojtěch 1878)

Heyduk, Adolf: Na černé hodince (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 16)
(Praha: Otto, Jan 1900)

Heyduk, Adolf: Na potulkách
(Praha: Otto, Jan; Pařík 1894)

Heyduk, Adolf: Na přástkách
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1884)

Heyduk, Adolf: Na vlnách
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1890)

Heyduk, Adolf: Několik pověstí z Pošumaví (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 54)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1913)

Heyduk, Adolf: Nové Cigánské melodie (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 1)
(Praha: Otto, Jan 1897)

Heyduk, Adolf: Oběti přesvědčení (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 56)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1920)

Heyduk, Adolf: Obrázky
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1888)

Heyduk, Adolf: Od Tater a Dunaje (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 49)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1910)

Heyduk, Adolf: Oddech v lese
(Třebenice: Pařík; Böhm, Ferdinand; Slovák, Jindřich 1910)

Heyduk, Adolf: Oldřich a Božena
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1883)

Heyduk, Adolf: Parnasie (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 17)
(Praha: Otto, Jan 1900)

Heyduk, Adolf: Písně
(Praha: Nová bibliotéka spisů veršem i prózou; Vilímek, Josef Richard 1885)

Heyduk, Adolf: Pod Vítkovým kamenem
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1885)

Heyduk, Adolf: Pohádky duše (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 25)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1901)

Heyduk, Adolf: Ptačí motivy 1, 2 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 2)
(Praha: Otto, Jan 1897)

Heyduk, Adolf: Ptačí motivy 3, 4 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 2)
(Praha: Otto, Jan 1897)

Heyduk, Adolf: Ritornely (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 29)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1902)

Heyduk, Adolf: Rosa a jíní (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 15)
(Praha: Otto, Jan 1899)

Heyduk, Adolf: Rozmanité zvěsti a drobné děje (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 53)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1913)

Heyduk, Adolf: Sekerník 1 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 3)
(Praha: Otto, Jan 1908)

Heyduk, Adolf: Sekerník 2 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 3)
(Praha: Otto, Jan 1908)

Heyduk, Adolf: Slovensku (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 55)
(Praha: Otto, Jan; Unie; Tichý, František 1919)

Heyduk, Adolf: Sny královské 1 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 57)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1920)

Heyduk, Adolf: Sny královské 2 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 58)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1920)

Heyduk, Adolf: Šípy a paprsky
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1888)

Heyduk, Adolf: Škůdci a dobrodruzi (Spisy Adolfa Heyduka, svazek 46)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1908)

Heyduk, Adolf: Tři zkazky (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 5)
(Praha: Otto, Jan 1898)

Heyduk, Adolf: V polích (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 19)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1900)

Heyduk, Adolf: V samotách (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 26)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1901)

Heyduk, Adolf: V zášeru minulosti (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 18)
(Praha: Otto, Jan 1900)

Heyduk, Adolf: V zátiší
(Praha: Otto, Jan 1883)

Heyduk, Adolf: Východ a Západ (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 41)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1906)

Heyduk, Adolf: Z deníku toulavého zpěváka (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 36)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1904)

Heyduk, Adolf: Z pouti na Kavkaz (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 30)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1902)

Heyduk, Adolf: Z rodných hor (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 24)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1901)

Heyduk, Adolf: Za dlouhých večerů (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 14)
(Praha: Otto, Jan 1899)

Heyduk, Adolf: Za volnost a víru
(Praha: Šimáček, František 1883)

Heyduk, Adolf: Zaváté listy
(Praha: Čech, Vladimír; Wiesner, Alois 1886)

Heyduk, Adolf: Znělky (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 40)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1905)

Heyduk, Adolf: Zpěvy pošumavského dudáka 1 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 10)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1899)

Heyduk, Adolf: Zpěvy pošumavského dudáka 2 (in Spisy Adolfa Heyduka 11)
(Praha: Otto, Jan; Unie 1899)

Heyduk, Adolf: Zpěvy pošumavského dudáka 3 (in Spisy Adolfa Heyduka, svazek 12)
(Praha: Otto, Jan 1899)

Hilar, Karel Hugo: Komediantské motivy
(Praha: Knihovna Moderního života; Schulz, M. 1902)

Hilar, Karel Hugo: Písně mládí
(Praha: Moderní bibliotéka; Adámek, František; Popelka, Václav 1903)

Hlaváček, Karel: Mstivá kantiléna
(Praha: Stivín, Emanuel; Moderní revue 1898)

Hlaváček, Karel: Pozdě k ránu
(Praha: Moderní revue; Stivín, Emanuel 1896)

Hlaváček, Karel: Sokolské sonety
(Praha: Stolař, J.[?] 1894)

Hlaváček, Václav: Melodie mládí
(Praha: Reis, Antonín; Hlaváček, Václav 1912)

Hněvkovský, Šebestián: Básně drobné
(Praha: Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa 1820)

Hněvkovský, Šebestián: Děvín 1, 2
(Praha: Arcibiskupská knihtiskárna 1829)

Hněvkovský, Šebestián: Doktor Faust
(Praha: Arcibiskupská knihtiskárna 1844)

Hněvkovský, Šebestián: Nové básně drobné
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1841)

Hofmeister, Rudolf Richard: Básně samouka Rudolfa R. Hofmeistera
(Praha: Volter, [?]; Zika, [?] 1898)

Holý, Josef: Adamovské lesy
(Brno: Píša, Arnošt; Moravská akciová knihtiskárna 1905)

Holý, Josef: Černé moře
(Praha: Plaček, Přemysl; Reis, Antonín 1912)

Holý, Josef: Elegie
(Praha: Moderní revue; Dyk, [?]; Ryba, [?] 1903)

Holý, Josef: Mračna
(Brno: Píša, Arnošt; Leschinger, Edvard 1908)

Holý, Josef: Padavky
(Praha: Šimáček, František 1897)

Holý, Josef: Památník a Skokády
(Praha: Lohe, František; Holý, Josef 1897)

Holý, Josef: Panenčiny knížky
(Plzeň: Zápotočný, Josef B.; Houser, Jan 1905)

Holý, Josef: Satiry
(Plzeň: Houser, Jan; Zápotočný, Josef B. 1903)

Holý, Josef: Skalné pláně
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1919)

Holý, Josef: Vašíček Nejlů 1
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Grégr, Eduard 1899)

Holý, Josef: Vašíček Nejlů 2
(Praha: Moderní revue; Port, J. R. 1901)

Horký, Karel: Incognito
(Rokycany: Kramerius; Zápotočný, Josef B. 1904)

Horký, Karel: Když vesla vypadnou...
(Praha: Kočí, Bedřich; Politika 1906)

Horký, Karel: Paličovy sloky
(Rokycany: Zápotočný, Josef B.; Horký, Karel 1905)

Horký, Karel: Pštrosí péro
(Praha: Otto, Jan; Štáfl, Otakar; Unie 1912)

Horký, Karel: Verše intimní
(Praha: Reis, Antonín 1910)

Houdek, Vladimír: V pavučinách nervů
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Grégr, Eduard 1901)

Houdek, Vladimír: Vykvetly blíny
(Praha: Pelcl, Josef; Rozhledy; Beaufort, Edvard 1899)

Chalupa, František: Záviš
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1883)

Chalupa, František: Zpěvy bohatýrské
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1889)

Chládek, František: Básně samouka Františka Chládka
(Praha: Mokrý, Otokar; Umělecká beseda; Reinwart, Antonín; Weisner, K. 1884)

Chmelenský, Josef Krasoslav: Básně
(Hradec Králové: Pospíšil, Jan František 1823)

Illový, Rudolf: Kročeje
(Praha: Janáček, Otakar 1908)

Illový, Rudolf: Květy odboje
(Praha: Illový, Rudolf; Dělnická knihtiskárna 1903)

Jablonský, Boleslav: Básně
(Praha: Spurný, Jan 1841)

Jahn, Jiljí Vratislav: Růženec
(Praha: Kober, Ignác Leopold 1863)

Jahn, Jiljí Vratislav: Sibylinské věštby
(Praha: Slovanské knihkupectví; Seyfried, Karel 1862)

Jakubec, Josef: Povídky z kraje ve verších 1
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1887)

Jakubec, Josef: Povídky z kraje ve verších 2
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1890)

Jednota, V.: Básně
(Praha: Merkur; Jednota, V. 1918)

Jelínek, Hanuš: Dedyke men ha selana kai pléiades
(Praha: Stivín, Emanuel; Jelínek, Hanuš 1898)

Jelínek, Hanuš: Konec karnevalu
(Praha: Jelínek, Hanuš; Unie 1902)

Jelínek, Hanuš: Květnové noci
(Praha: Borový, František; Grafia 1916)

Jesenská, Růžena: Balady a písně
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan; Unie 1904)

Jesenská, Růžena: Hudba plachet
(Praha: Knihy dobrých autorů; Klicman, Miloš; Neumannová, Kamilla; Skalák, J. 1917)

Jesenská, Růžena: K stínům
(Praha: Jesenská, Růžena; Unie; Srdce, Alois; Národní knihkupectví 1912)

Jesenská, Růžena: Konec idyly
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1892)

Jesenská, Růžena: Okamžiky
(Praha: Šimáček, František 1891)

Jesenská, Růžena: Písně k tvé duši
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1899)

Jesenská, Růžena: Poslání
(Praha: Skalák, J.; Vybrané knihy; Bradáč, Ludvík 1919)

Jesenská, Růžena: Pozdrav Praze slovanské
(Praha: Nešněra, V. P.; Lauermann, Alois R. 1882)

Jesenská, Růžena: Rudé západy
(Praha: Jesenská, Růžena; Leschinger, Edvard 1904)

Jesenská, Růžena: S vlaštovkami
(Praha: Otto, Jan 1892)

Jesenská, Růžena: Slitování a láska
(Praha: Šimáček, František 1895)

Jesenská, Růžena: Tři listy
(Praha: Šimáček, František 1892)

Jesenská, Růžena: Úsměvy
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1889)

Jesenská, Růžena: V pozdní chvíli
(Praha: Jesenská, Růžena; Leschinger, Edvard 1909)

Ježek, Jan: Za šera
(Praha (Na Smíchově): Ježek, Jan 1880)

Jonáš, Karel: Na postupu
(Plzeň: Knihovna pro lid; Jonáš, Karel; Stivín, Emanuel 1895)

Jonáš, Karel: Narození pátého stavu
(Praha: Stivín, Emanuel; Jonáš, Karel 1900)

Jonáš, Karel: O nás pro vás
(Plzeň: Port, J. R.; Plzeňské listy 1895)

Jonáš, Karel: Různé skici
(Praha: Jonáš, Karel 1885)

Jungmann, Josef: Sebrané drobné spisy veršem i prózou (in Spisy Josefa Jungmanna, svazek 2)
(Praha: Kober, Ignác Leopold; Národní bibliotéka 1873)

Just, Eduard: Český gratulant
(Praha: Otto, Jan 1872)

Kalaš, Josef V.: Žíhavky pro české politiky
(Praha: Kalaš, Josef V.; Militký, Hynek; Novák, [?] 1880)

Kalina, Josef Jaroslav: Kšaft
(Praha: Kalina, Josef Jaroslav 1842)

Kalus, Josef: Kresby a písně
(Praha: Kalus, Josef; Otto, Jan 1895)

Kalus, Josef: Oblaky
(Velké Meziříčí: Moravská bibliotéka; Bayer, František; Šašek, Jan Florián 1887)

Kalus, Josef: Písně
(Brno: Thuma, Vojtěch; Kalus, Josef 1882)

Kalus, Josef: Přímořské dojmy a elegie
(Nový Jičín: Nový život; Kramář, Josef; Knihovna Letorostů; Procházka, [?] 1903)

Kalus, Josef: Valašská senoseč
(Přerov: Tiskařská a vydavatelská společnost v Přerově; Strojil, Jaroslav; Klas 1917)

Kalus, Josef: Valašsko v písních
(Ostrava: Revue moravsko-slezská; Richter, Jan 1906)

Kalus, Josef: Z Valašska
(Velké Meziříčí: Moravská bibliotéka; Bayer, František; Šašek, Jan Florián 1885)

Kamarýt, Josef Vlastimil: Pomněnky
(Praha; Hradec Králové: Pospíšil, Jan Hostivít 1834)

Kamarýt, Josef Vlastimil: Smíšené básně
(Praha: Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa 1822)

Kaminský, Bohdan: Cestou na Parnas
(Praha: Šimáček, František; Unie 1902)

Kaminský, Bohdan: Den štěstí
(Praha: Otto, Jan 1890)

Kaminský, Bohdan: Doma i jinde
(Praha: Otto, Jan 1899)

Kaminský, Bohdan: Dvě povídky
(Praha: Schulz, Ferdinand; Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1895)

Kaminský, Bohdan: Motivy ze Sychrova
(Praha: Otto, Jan 1896)

Kaminský, Bohdan: Muži a ženy
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1893)

Kaminský, Bohdan: Na viole d’amour
(Praha: Šimáček, František 1905)

Kaminský, Bohdan: Noemi
(Praha: Šimáček, František; Unie 1902)

Kaminský, Bohdan: Povídky veršem
(Praha: Šimáček, František 1900)

Kaminský, Bohdan: Protesty
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1892)

Kaminský, Bohdan: Před branami ráje
(Praha: Vítek, Antonín 1907)

Kaminský, Bohdan: Rokoko
(Vídeň; Lipsko: Bondy, František; Stein, W. 1889)

Kaminský, Bohdan: V samotách
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1893)

Kaminský, Bohdan: Verše humoristické a satirické
(Praha: Pospíšil, Jaroslav; Otto, Jan 1893)

Kaminský, Bohdan: Výstavní kuplet
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1892)

Kaminský, Bohdan: Z Příkopů
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1892)

Kaminský, Bohdan: Zlomky románů
(Praha: Otto, Jan 1898)

Kaminský, Bohdan: Ztracené volání
(Praha: Vilímek, Josef Richard; Kaminský, Bohdan 1884)

Kapper, Siegfried: České listy
(Praha: Calve, Johann Gottfried 1846)

Kapper, Siegfried: Gusle
(Praha: Otto, Jan 1882)

Karafiát, Jan: Písničky svobodného (in Broučkova pozůstalost)
(Praha: Reformované listy; Unie 1900)

Karas, Josef František: Hněv i žal
(Praha: Švejdova pestrá edice; Švejda, František; Holinka, Bohumil 1919)

Karas, Josef František: Politikův zápisník
(Jihlava: Knihovnička českého venkova; Kypr, Ondřej; Melichar, Antonín 1913)

Karas, Josef František: Přetržená nit
(Brno: Knihovna Moravského venkova; Rolnická tiskárna; Moravský venkov 1912)

Karas, Josef František: Různé verše
(Brno: Píša, Arnošt; Richter, Jan; Cmol, J. 1912)

Karas, Josef František: Slezské melodie
(Praha: Ločák, Karel; Ločákova knihovnička; Venta, Theodor 1911)

Karas, Josef František: Zpěv, smích a pláč
(Třebenice: Pařík; Böhm, Ferdinand; Reis, Antonín 1912)

Karásek ze Lvovic, Jiří: Endymion (in Spisy Jiřího Karáska ze Lvovic, svazek 14)
(Praha: Neumannová, Kamilla; Malíř, Albert 1909)

Karásek ze Lvovic, Jiří: Hovory se smrtí
(Praha: Karásek ze Lvovic, Jiří; Stivín, Emanuel; Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich 1904)

Karásek ze Lvovic, Jiří: Ostrov vyhnanců (in Spisy Jiřího Karáska ze Lvovic)
(Praha: Skalák, J.; Neumannová, Kamilla 1912)

Karásek ze Lvovic, Jiří: Sexus necans
(Praha: Stivín, Emanuel; Moderní revue 1897)

Karásek ze Lvovic, Jiří: Sodoma (in Spisy Jiřího Karáska ze Lvovic, svazek 5)
(Praha: Karásek ze Lvovic, Jiří; Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Malíř, Albert 1905)

Karásek ze Lvovic, Jiří: Zazděná okna
(Velké Meziříčí: Moravská bibliotéka; Dlouhý, František; Šašek, Alois; Frgal, František J. 1894)

Karmín, Leo: Mnich
(Mladá Boleslav: Pfeifer, Hynek; Hejda, [?]; Zbroj, [?] 1920)

Karmín, Leo: Pod dojmem nálad
(Mladá Boleslav: Hejda, [?]; Zbroj, [?]; Stráž Pojizeří 1912)

Karník, Jan: Chudobná žeň
(Nový Jičín: Nový život; Válka, Rudolf 1904)

Karník, Jan: Moravská symfonie a jiné básně
(Přerov: Klas; Obzor; Strojil, Jaroslav 1919)

Kepka, Hugo: V cele č. 67
(Třebenice: Pařík; Böhm, Ferdinand; Reis, Antonín 1912)

Klácel, František Matouš: Básně
(Brno: Rohrer, Rudolf 1837)

Klácel, František Matouš: Ferina Lišák
(Praha: Kvapil, Jaroslav; Kabelík, Jan; Otto, Jan; Unie 1906)

Klácel, František Matouš: Jahůdky ze slovanských lesů
(Lipsko: Expedice slovanských letopisů; Andrae, F. 1845)

Klácel, František Matouš: Lyrické básně
(Brno: Rohrer, Rudolf 1836)

Klášterský, Antonín: Cestou podle moře
(Praha: Máj; Grégr, Eduard 1902)

Klášterský, Antonín: České balady a romance a jiné básně
(Praha: Doubrava, Vilém; Mojžíš, Čeněk; Nová kabinetní bibliotéka spisů veršem i prózou 1912)

Klášterský, Antonín: Dojmy a nálady
(Plzeň: Beníško, Karel 1920)

Klášterský, Antonín: Drobty života
(Praha: Šimáček, František 1892)

Klášterský, Antonín: Epické básně
(Praha: Šimáček, František; Kabinetní knihovna 1892)

Klášterský, Antonín: Ironické siciliány
(Praha: Otto, Jan; Unie 1913)

Klášterský, Antonín: Na českém jihu a jiné básně
(Praha: Knihy Zvonu; Procházka, František Serafínský; Unie 1919)

Klášterský, Antonín: Noční violy
(Praha: Šimáček, František 1894)

Klášterský, Antonín: Nové básně
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan; Unie 1901)

Klášterský, Antonín: Písně z práce
(Praha: Šimáček, František 1891)

Klášterský, Antonín: Poli a lesy
(Praha: Šimáček, František 1892)

Klášterský, Antonín: Pražské motivy
(Praha: Šimáček, František; Kabinetní knihovna 1893)

Klášterský, Antonín: Ptačí svět
(Praha: Šimáček, František 1889)

Klášterský, Antonín: Sny a toulky
(Praha: Poetické besedy Máje; Vrchlický, Jaroslav; Máj; Grégr, Eduard 1905)

Klášterský, Antonín: Sonety prchavých okamžiků
(Praha: Máj; Jelen, Jiří 1907)

Klášterský, Antonín: Sonety tiché pohody
(Praha: Šimáček, František 1900)

Klášterský, Antonín: Spadalé listí
(Praha: Šimáček, František; Kabinetní knihovna 1890)

Klášterský, Antonín: Srdce i duše
(Praha: Šimáček, František; Kabinetní knihovna 1894)

Klášterský, Antonín: Tmavé růže
(Praha: Šimáček, František 1898)

Klášterský, Antonín: Vzpomínky z jihu
(Praha: Šimáček, František 1897)

Klášterský, Antonín: Z českých žalmů
(Třebenice: Pařík; Böhm, Ferdinand; Reis, Antonín; Motyčka, Jaroslav 1911)

Klášterský, Antonín: Zaváto
(Praha: Otto, Jan; Unie 1918)

Klášterský, Antonín: Ze zápisníku mrtvého
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1917)

Klášterský, Antonín: Živé stíny
(Praha: Šimáček, František 1895)

Klášterský, Antonín: Živým i mrtvým
(Praha: Otto, Jan 1889)

Klicpera, Václav Kliment: Deklamovánky
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1841)

Klose, Antonín Jaroslav: Básně
(Praha: Klose, Antonín Jaroslav; Wiesner, Alois 1889)

Klose, Antonín Jaroslav: Na zemi
(Praha: Šimáček, František 1892)

Klose, Antonín Jaroslav: Z tohoto světa
(Praha: Šimáček, František; Unie 1901)

Klumpar, Jan Květoslav: Listy vděčnosti, lásky a přátelství
(Jindřichův Hradec; Tábor: Landfras, Alois Josef; Landfras, Vilém 1864)

Knauerová, Fanča: Svět v zrcadle květin
(Brno: Knauerova, Fanča; Rovnost 1914)

Knauerová, Fanča: Úvahy veršem
(Brno: Moravská akciová knihtiskárna; Knauerova, Fanča 1913)

Knittl, Zdeněk: Momenty
(Praha: Máj; Grégr, Eduard 1910)

Knittl, Zdeněk: V přítmí i světle
(Praha: Máj; Grégr, Eduard 1908)

Knoesl, Bohuslav: Hříčky s nebem i srdcem
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1904)

Knoesl, Bohuslav: Martyrium touhy
(Praha: Moderní revue; Stivín, Emanuel; Knihovna Moderní revue 1896)

Knoesl, Bohuslav: Ozvěny a nápěvy
(Praha: Otto, Jan; Unie 1919)

kolektiv: Almanach akademického spolku Orličan
(Rychnov nad Kněžnou: Staněk, Jan; Orličan 1909)

kolektiv: Almanach české omladiny
(Praha: Militký, Hynek; Novák, [?]; Hudec, Jan; Jung, Václav Alois; Kosina, Jaroslav 1879)

kolektiv: Almanach českého studenstva
(Praha: Hostinský, Otakar; Čech, Svatopluk; Šolc, Václav; Grégr, Eduard; Akademický čtenářský spolek v Praze 1869)

kolektiv: Almanach na oslavu 25letého trvání Akademicko-čtenářského spolku pražského
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1874)

kolektiv: Almanach na rok 1914
(Praha: Přehled; Grafia 1913)

kolektiv: Almanach na rok MCM
(Praha: Dyk, Viktor; Kamínek, Karel; Procházka, Arnošt; Moderní revue; Stivín, Emanuel 1899)

kolektiv: Almanach pražských abiturientů
(Praha: Stýblo, Bedřich; Budovec, Jiří; Lípa, Václav; Prušák, Josef; Zalužan, Jaroslav 1892)

kolektiv: Almanach secese
(Praha: Neumann, Stanislav Kostka; Stivín, Emanuel 1896)

kolektiv: Anemónky
(Praha: Kálal, Josef; Dunovský, Jan; Herites, František; Kober, Ignác Leopold 1872)

kolektiv: Básně v řeči vázané
(Praha: Thám, Karel Hynek; Bednář, Jan; z Schönfeldu, Jan Ferdinand 1812)

kolektiv: Čeští spisovatelé českým dělníkům národním k 1. máji 1898
(Praha: Hladík, Václav; Stolař, Josef; Česká strana národně-sociální 1898)

kolektiv: Kniha mladých
(Praha: Veselý, Jindřich T.; Venta, Theodor; Knihovna mladých autorů 1909)

kolektiv: Lada Nióla
(Praha: Frič, Josef Václav 1855)

kolektiv: Letáky
(Praha: Vydavatelstvo Letáků; Dělnická knihtiskárna; Lešehrad, Emanuel 1902)

kolektiv: Máj
(Praha: Barák, Josef; Dominikus, Hermann; Rohlíček, Bedřich 1858)

kolektiv: Máj
(Praha: Militký, Hynek; Novák, Josef; Kvapil, František Věnceslav; Ulrich, František 1878)

kolektiv: Na nové květy
(Praha: Satalický, B. M.; Janovický, Jaroslav; Grégr, Eduard 1899)

kolektiv: Naše mohyly
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1861)

kolektiv: Nové básně 2
(Praha: Puchmajer, Antonín Jaroslav 1802)

kolektiv: Nové básně 3
(Praha: Puchmajer, Antonín Jaroslav; Sommer, František 1814)

kolektiv: Pod jedním praporem
(Dobromělice na Hané: Básnické obzory katolické; Bouška, Sigismund; Dvořák, Xaver; Dostál-Lutinov, Karel; Skalík, František; Klabusay, Lambert 1895)

kolektiv: Ratolest olivová
(Olomouc: Družina literární a umělecká v Olomouci; Knížecí arcibiskupská arcibiskupská knih- a kamenotiskárna 1917)

kolektiv: Ruch 1
(Praha: Sládek, Josef Václav 1868)

kolektiv: Ruch 2
(Praha: Kober, Ignác Leopold; Čapek, Antonín; Dürich, Josef 1870)

kolektiv: Ruch 3
(Praha: Urbánek, František Augustin; Dürich, Josef; Kálal, Josef; Nejedlý, Julius R.; Čapek, Antonín 1873)

kolektiv: Rukopis králodvorský
(neznámý: Hanka, Václav; Haase, Bohumil; Kraus, Josef 1819)

Kollár, Jan: Básně
(Praha: Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa; Arcibiskupská knihtiskárna 1821)

Kollár, Jan: Slávy dcera ve třech zpěvích
(Budín: Královská universitická tiskárna 1824)

Kollár, Jan: Slávy dcera
(Pešť: Trattner, Mátyás; Károli, István 1832)

Kollár, Jan: Výklad
(Pešť: Trattner, Mátyás; Károli, István 1832)

Kolman Cassius, Jaroslav: Cassiova bajka o oslech pro inteligenty
(Praha: Kolman Cassius, Jaroslav; Březina, Rudolf 1920)

Kolman Cassius, Jaroslav: Praha a jiné verše
(Praha: Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Alois; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1917)

Koráb, Julius Alois: Trosky mých snů
(Praha: Koráb, Julius Alois; Grund, Bedřich; Svatoň, Vilém 1896)

Korvín, Jan Daniel: Básně
(Praha: Korvín, Jan Daniel; Otto, Jan 1889)

Korvín, Jan Daniel: Výstavní písničky
(Praha: Rosendorf, Karel 1898)

Korvín, Jan Daniel: Z bytů a krámů
(Kladno: Šolc, Karel; Šolc, Josef 1890)

Košín z Radostova, Josef: Epigramy
(Praha: Vilímek, Josef Richard; Košín, Josef 1881)

Koubek, Jan Pravoslav: Díkůčinění vděčných Čechů Jeho Majestátnosti, nejjasnějšímu pánu, panu Ferdinandovi I., z Boží milosti císaři rakouskému, králi uherskému a českému téhož jména Vtému atd. atd. za darování Pražanům od J. Majest. v pražském chrámu Páně Týnském postavené sochy sv. bratří Cyrilla a Methodia, apoštolův slovanských.
(Praha: Haase, Bohumil 1844)

Koubek, Jan Pravoslav: Kvítí na hroby
(neuvedeno: neuveden 1842)

Koubek, Jan Pravoslav: Óda na otevření Holomoucko-Pražské c. k. státní železné dráhy dne 20. srpna 1845
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1845)

Koubek, Jan Pravoslav: Sebrané spisy veršem i prózou, díl 1
(Praha: Vorlíček, František Ladislav; Bellmann, Karel 1857)

Koubek, Jan Pravoslav: Sebrané spisy veršem i prózou, díl 2
(Praha: Vorlíček, František Ladislav; Bellmann, Karel 1857)

Koubek, Jan Pravoslav: Sebrané spisy veršem i prózou, díl 3
(Praha: Vorlíček, František Ladislav; Bellmann, Karel 1857)

Koubek, Jan Pravoslav: Tryzna za duši básníkovu
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1850)

Koubek, Jan Pravoslav: Zjevení básníků
(Praha: Jeřábková, Kateřina 1852)

Koukl, Antonín: Básně humoristické a satirické
(Praha: Pichl, Josef Bojislav 1880)

Koukl, Antonín: Písně o mozolech
(Jičín: Sehnal, Ladislav 1884)

Krapka Náchodský, Josef: Válka - Smrt za svobodu
(Praha: Zábavná bibliotéka; Pichl, Josef Bojislav; Sociální demokrat 1892)

Krásnohorská, Eliška: Bajky velkých
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1889)

Krásnohorská, Eliška: K slovanskému jihu (in Básnické spisy, Souborné vydání, svazek 3)
(Praha: Otto, Jan; Lapáček, Alois 1920)

Krásnohorská, Eliška: K slovanskému jihu
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1880)

Krásnohorská, Eliška: Letorosty
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1887)

Krásnohorská, Eliška: Na živé struně
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1895)

Krásnohorská, Eliška: Rozpomínky
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1896)

Krásnohorská, Eliška: Šumavský robinzon
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1887)

Krásnohorská, Eliška: Vlaštovičky
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1883)

Krásnohorská, Eliška: Vlny v proudu
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1885)

Krásnohorská, Eliška: Z máje žití
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1871)

Krásnohorská, Eliška: Ze Šumavy
(Praha: Ženská bibliotéka; Otto, Jan 1873)

Krásnohorská, Eliška: Zvěsti a báje
(Praha: Otto, Jan; Unie 1916)

Krupička, Rudolf: Práh srdce
(Praha: Knihovna; Grafia 1920)

Krupička, Rudolf: Zlatá kotva
(Praha: Zlatokvět; Borový, František; Grafia 1918)

Křička, Petr: Bílý štít
(Praha: Srdce, Alois; Grafia 1919)

Křička, Petr: Šípkový keř
(Praha: Borový, František; Grafia 1916)

Křikava, Louis: Blažej Jordán
(Praha: Šimáček, František; Unie 1904)

Křikava, Louis: Pavilón moru
(Semily: Glos, Josef 1907)

Křikava, Louis: Pyrrhova vítězství
(Praha: Šimáček, František; Unie 1901)

Křikava, Louis: V nocích bezhvězdných
(Praha: Šimáček, František 1899)

Kubelka, Josef: Kaleidoskop
(Praha: Šimáček, František 1894)

Kubelka, Josef: Písně a gazely
(Chrudim: Holakovský, Michael Emanuel; Keil, Arnošt; Vilímek, Josef Richard 1892)

Kubka, František: Ozvuky Šumavy
(Praha: Beaufort, Edvard 1911)

Kubka, František: Slunovrat
(Praha: Bibliotéka Fondu Julia Zeyera; Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1914)

Kučera, Eduard: Jak ledy plavaly...
(Praha: Weinfurter, Eduard; Grégr, Eduard 1900)

Kučera, Eduard: Kacířská kniha
(Praha: Weinfurter, Eduard; Dělnická knihtiskárna 1901)

Kučera, Karel: Básně
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1883)

Kučera, Karel: Zapadlé hvězdy
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1890)

Kuchař, Josef: Básně
(Hradec Králové: Pospíšil, Ladislav; Kuchař, Josef 1869)

Kuchař, Josef: Cestou životem
(Praha: Otto, Jan 1891)

Kuchař, Josef: Hlubiny a obzory
(Praha: Doubrava, Vilém; Štorkán, Ladislav; Jaroš, Alois; Nová kabinetní bibliotéka spisů veršem i prózou 1913)

Kuchař, Josef: Chýžka
(Praha: Grégr, Eduard; Kuchař, Josef 1881)

Kuchař, Josef: Za soumraku
(Praha: Kuchař, Josef; Stýblo, Bedřich 1871)

Kuchař, Josef: Ze zašlých a nových dob
(Praha: Kuchař, Josef; Wiesner, Alois 1885)

Kulda, Beneš Metod: Církev a národ
(Praha: Kulda, Beneš Metod; Stýblo, Bedřich 1896)

Kulda, Beneš Metod: Díkůvzdání
(Praha: Stýblo, Bedřich; Kulda, Beneš Metod 1895)

Kulda, Beneš Metod: Elektrika v době nynější tmy
(Praha: Stýblo, Bedřich; Kulda, Beneš Metod 1897)

Kulda, Beneš Metod: Fotografie
(Praha: Stýblo, Bedřich; Kulda, Beneš Metod 1898)

Kulda, Beneš Metod: Jiskry a plaménky
(Praha: Stýblo, Bedřich; Kulda, Beneš Metod 1899)

Kulda, Beneš Metod: Mojžíš
(Praha: Stýblo, Bedřich; Kulda, Beneš Metod 1896)

Kulda, Beneš Metod: Památka na slavný vjezd do Prahy a na velebnou intronizaci Jeho milosti nejdůstojnějšího, vysokorodého, slovutného pána Lva barona Skrbenského z Hříště, knížete arcibiskupa pražského, slavného král. českého primase, svaté apoštolské stolice legáta, církevního práva doktora atd., atd., atd., dne 13. a 14. ledna 1900.
(neuvedeno: neuveden 1900)

Kulda, Beneš Metod: Rady a výstrahy časové
(Praha: Stýblo, Bedřich; Kulda, Beneš Metod 1896)

Kulda, Beneš Metod: Sněm ptactva zpěvného a spojenců krákoravých
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna 1889)

Kvapil, František: Bělohorské melodie
(Praha: Veraikon; Dolenský, Antonín; Hrnčíř, Jaroslav; Grégr, Eduard 1918)

Kvapil, František: Když kvetly máky
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1905)

Kvapil, František: Z výstavních táček
(Praha: Šimáček, František 1891)

Kvapil, František: Zaváté stopy
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1887)

Kvapil, František: Zpěvy knížecí
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1883)

Kvapil, František: Žalmy přítomnosti
(Praha: Unie 1918)

Kvapil, Jaroslav: Andante
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1904)

Kvapil, Jaroslav: Básníkův deník
(Praha: Šimáček, František 1890)

Kvapil, Jaroslav: Liber aureus
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1894)

Kvapil, Jaroslav: Nad zříceninou Karlova mostu
(Praha: Otto, Jan 1890)

Kvapil, Jaroslav: Oddanost
(Praha: Otto, Jan; Kvapil, Jaroslav 1896)

Kvapil, Jaroslav: Padající hvězdy
(Praha: Kvapil, Jaroslav; Wiesner, Alois 1889)

Kvapil, Jaroslav: Pohádka o nadšení
(Praha: Vítek, Antonín 1909)

Kvapil, Jaroslav: Relikvie
(Polička: Popelka, František 1890)

Kvapil, Jaroslav: Růžový keř
(Praha: Otto, Jan; Bursík, Jaroslav; Kohout, František 1890)

Kvapil, Jaroslav: Tichá láska
(Praha: Pospíšil, Jaroslav; Otto, Jan 1891)

Kvapil, Jaroslav: Trosky chrámu
(Praha: Otto, Jan 1899)

Květ, Bohuslav: Když zraje ovoce...
(Praha: Květ, Bohuslav; Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Grégr, Eduard 1919)

Květ, Bohuslav: Na vodách neklidu
(Praha: Stivín, Emanuel 1902)

Kyselý, František: Akordy
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1903)

Langer, Josef Jaroslav: Spisy 1
(Praha: Spisy výtečných českých básníků novověkých; Kober, Ignác Leopold; Markgraf, Heřman; Pospíšil, Jaroslav 1860)

Leger, Karel: Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici a jiné rozmarné básně
(Praha: Šimáček, František; Unie 1904)

Leger, Karel: Český román
(Praha: Šimáček, František; Unie 1904)

Leger, Karel: Drobné povídky a kresby
(Kolín: Hanták, Jan; Pak, Jindřich 1895)

Leger, Karel: Fantastické povídky
(Praha: Šimáček, František 1900)

Leger, Karel: Chvilku zas doma
(Praha: Topič, František; Wiesner, Alois 1897)

Leger, Karel: Pohádka z naší vesnice
(Kolín: Kárník, Josef; Pak, Jindřich; Nedvídek, Václav 1883)

Leger, Karel: Poslední rusalka
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1886)

Leger, Karel: Povídky veršem
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1887)

Leger, Karel: Přeludy
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1884)

Leger, Karel: Tři povídky
(Kolín: Leger, Karel; Pak, Jindřich 1887)

Leger, Karel: V zátiší
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1890)

Leger, Karel: Verše
(Kolín: Kárník, Josef; Pak, Jindřich; Nedvídek, Václav 1881)

Leger, Karel: Všední život
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1883)

Leminger, Jindřich: Cyklistské písně večerní
(Praha: Šimáček, František; Leminger, Jindřich 1889)

Lešehrad, Emanuel: Atlantis
(Praha: Lešehrad, Emanuel; Stivín, Emanuel 1899)

Lešehrad, Emanuel: Bratrství
(Praha: Toužimský, Jan; Strojil, Antonín 1920)

Lešehrad, Emanuel: Cestou k ráji
(Praha: Weinfurter, Eduard; Stivín, Emanuel 1901)

Lešehrad, Emanuel: Člověk a země
(Praha: Srdce, Alois; Kryl, Karel; Scotti, Ferdinand 1920)

Lešehrad, Emanuel: Kantilény snů a vůní jara
(Praha: 1905)

Lešehrad, Emanuel: Když kvetou růže
(Praha: Moderní bibliotéka; Adámek, František; Grund, Ladislav; Baumgartner, Antonín 1904)

Lešehrad, Emanuel: Květy samoty
(Praha: Stivín, Emanuel; Lešehrad, Emanuel 1899)

Lešehrad, Emanuel: Meditace
(Praha: Lešehrad, Emanuel 1901)

Lešehrad, Emanuel: Píseň modrého paprsku
(Praha: Malíř, Albert; Brož, Rudolf; Vlny 1910)

Lešehrad, Emanuel: Písně na pobřeží
(Praha: Symposion; Kosterka, Hugo; Stivín, Emanuel 1900)

Lešehrad, Emanuel: Růžový kříž
(Praha: Stříbrný kruh; Danko, L.; Koníček, Alois 1920)

Lešehrad, Emanuel: Sedmnáct písní
(Praha: Lešehrad, Emanuel; Grafia 1913)

Lešehrad, Emanuel: Smutné kraje
(Praha: Lešehrad, Emanuel; Grégr, Eduard 1898)

Lešehrad, Emanuel: Sny a bolesti
(Praha: Springer, Josef; Lešehrad, Emanuel; Lapáček, Alois 1908)

Lešehrad, Emanuel: Šeré nálady
(Praha: Stivín, Emanuel; Lešehrad, Emanuel; Chryzantémy 1905)

Lešehrad, Emanuel: V dnech šerých
(Praha: Weinfurter, Eduard 1901)

Lešehrad, Emanuel: Vládkyni noci
(Praha: Reis, Antonín 1910)

Lešetický, Vojtěch: Hynek a Ráchel
(Praha: Rohlíček, Bedřich 1858)

Lešetický, Vojtěch: Písně a balady
(Praha: Rohlíček, Bedřich 1858)

Leubner, František: Balady a legendy
(Praha: Leubner, František; Otto, Jan 1895)

Leubner, František: Byla vojna, byla...
(Mělník: Leubner, František; Černický, J. 1920)

Leubner, František: Cantatibus organis
(Roudnice nad Labem: Leubner, František; Závod tiskařský a vydavatelský 1909)

Leubner, František: K západu
(Roudnice nad Labem: Leubner, František; Závod tiskařský a vydavatelský 1911)

Leubner, František: Na okrajích kancionálu života
(Praha: Otto, Jan; Leubner, František 1897)

Leubner, František: Smrt kmotřička
(Praha: Reis, Antonín; Bitnar, Vilém; Revue Meditací 1910)

Linhart, Ladislav: Sad opuštěných
(Praha: Otto, Jan; Unie; Hýsek, Miloslav 1913)

Lošťák, Ludvík: Básně
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1891)

Lošťák, Ludvík: Nápěvy v mol, Slova k písním, A tak jsem v mládí snil
(Praha: Lošťák, Ludvík; Leschinger, Edvard 1905)

Lošťák, Ludvík: Píseň nadšená
(Praha: Beaufort, Edvard 1895)

Lošťák, Ludvík: Požáry krve
(Praha: Lošťák, Ludvík; Malíř, Albert 1911)

Lošťák, Ludvík: Ranní soumrak
(Praha: Lošťák, Ludvík; Malíř, Albert 1911)

Lošťák, Ludvík: Tři noci u mrtvoly
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Beaufort, Edvard 1894)

Lukavský, Josef: Kalich rozkoše
(Praha: Grégr, Eduard; Procházka, Karel 1904)

Lukavský, Josef: Karikatury umělců
(Praha: Divadlo 1913)

Lukavský, Josef: Pánové a dámy...
(Praha: Divadlo 1913)

Lukavský, Josef: Výstavní Pegas [I.]
(Praha: Lukavský, Josef; Janáček, Otakar 1908)

Lukavský, Josef: Výstavní Pegas [II.]
(Praha: Lukavský, Josef; Dělnická knihtiskárna 1908)

Macek, Antonín: Kniha o ráji
(Praha: Závorka, V.; Politika 1912)

Macek, Antonín: Mé Čechy a jiné básně
(Praha: Srdce, Alois; Grafia 1918)

Macek, Antonín: Mému dítěti
(Praha: Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1909)

Macek, Antonín: Velký mír
(Praha: Bibliotéka fondu Roberta Lva Nováka; Novákův fond při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1918)

Mahen, Jiří: Balady
(Brno: Píša, Arnošt; Leschinger, Edvard 1908)

Mahen, Jiří: Černovská masakra
(Hodonín: Slovácko; Novotný, Karel 1907)

Mahen, Jiří: Duha
(Praha: Borový, František; Leschinger, Edvard 1916)

Mahen, Jiří: Plamínky
(Praha: Časopis pokrokového studentstva; Malíř, Albert 1907)

Mahen, Jiří: Tiché srdce
(Přerov: Klas; Tiskařská a vydavatelská společnost v Přerově; Strojil, Jaroslav 1917)

Mach, Josef: Na obou polokoulích
(Chicago: České ústřední knihkupectví; Spravedlnost 1918)

Mach, Josef: Robinson Krusoe
(Praha: Časopis pokrokového studentstva; Lapáček, Alois; Vlny; Brož, Rudolf 1909)

Mácha, Karel Hynek: Máj (in Spisy Karla Hynka Máchy, díl 1, svazek 1)
(Praha : Spurný, Jan; Mácha, Karel Hynek 1836)

Macháček, Simeon Karel: Drobnější básně
(Praha: Arcibiskupská knihtiskárna 1846)

Machar, Josef Svatopluk: 1893-1896
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1897)

Machar, Josef Svatopluk: Apoštolové (in Svědomím věků 5)
(Praha: Šimáček, František; Unie 1911)

Machar, Josef Svatopluk: Barbaři (in Svědomím věků 3)
(Praha: Šimáček, František; Leschinger, Edvard 1912)

Machar, Josef Svatopluk: Bez názvu
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1889)

Machar, Josef Svatopluk: Boží bojovníci
(Praha: Čas; Stolař, J. 1896)

Machar, Josef Svatopluk: Confiteor...
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1887)

Machar, Josef Svatopluk: Golgata
(Praha: Šimáček, František; Unie 1901)

Machar, Josef Svatopluk: Jarní sonety
(Praha: Otto, Jan 1893)

Machar, Josef Svatopluk: Jed z Judey
(Praha: Šimáček, František; Unie 1906)

Machar, Josef Svatopluk: Krůpěje (in Básnické dílo J. S. Machara)
(Praha: Šimáček, František; Leschinger, Edvard 1915)

Machar, Josef Svatopluk: Letní sonety
(Praha: Otto, Jan 1891)

Machar, Josef Svatopluk: Pêle-Mêle
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Otto, Jan 1892)

Machar, Josef Svatopluk: Podzimní sonety
(Praha: Otto, Jan 1894)

Machar, Josef Svatopluk: Pohanské plameny (in Svědomím věků 4)
(Praha: Šimáček, František; Unie 1911)

Machar, Josef Svatopluk: Satiricon
(Rokycany: Nová Krameriova expedice; Zápotočný, Josef B. 1904)

Machar, Josef Svatopluk: Tristium Vindobona
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1893)

Machar, Josef Svatopluk: Třetí kniha lyriky
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1892)

Machar, Josef Svatopluk: Vteřiny
(Praha: Šimáček, František 1905)

Machar, Josef Svatopluk: Výlet na Krym
(Praha: Šimáček, František 1900)

Machar, Josef Svatopluk: Zde by měly kvést růže...
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1894)

Machar, Josef Svatopluk: Zimní sonety
(Praha: Otto, Jan 1892)

Machar, Josef Svatopluk: Životem zrazeni (in Básnické dílo J. S. Machara)
(Praha: Šimáček, František; Leschinger, Edvard 1915)

Marek, Jan Jindřich: Balady, romance, pověsti a legendy
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1843)

Marek, Jan Jindřich: Písně i jiné drobné básně
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1843)

Mareš, Michal: Disharmonie
(Praha: Mareš, Michal; Reis, Antonín 1916)

Mareš, Michal: Přicházím z periferie
(Praha: Revolta; Reis, Antonín 1920)

Martinec, Jaroslav: Básně
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1872)

Martinec, Jaroslav: Mladému pokolení
(Praha: Slovanské knihkupectví; Novák, Josef; Vilímek, Josef Richard; Schreyer, K.; Fuchs, Hynek 1863)

Martínek, Vojtěch: Cesty
(Praha: Janáček, Otakar 1909)

Martínek, Vojtěch: Jsme synové země
(Moravská Ostrava: Knihovna Moravsko-slezské revue; Družstvo Moravsko-slezské revue; Union 1912)

Martínek, Vojtěch: Sešit sonetů
(Praha: Ločák, Karel; Venta, Theodor; Ločákova knihovna veršů 1910)

Martínek, Vojtěch: Tichá píseň
(Hrabůvka u Moravské Ostravy: Moravsko-slezský sborník; Kryl, Karel; Scotti, Ferdinand 1920)

Martínek, Vojtěch: Zahrada
(Praha: Strojil, Jaroslav; Borový, František 1917)

Mařík, Ruda: Z potulek herce
(Rakovník: Příhoda, F.; Šolc, Karel 1904)

Mašek, Karel: Kyselé hrozny
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Knihkupectví c. k. České univerzity; Wiesner, Alois 1895)

Mašek, Karel: Pierotova loutna
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1904)

Mašek, Karel: Popěvky tulácké
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Grégr, Eduard 1900)

Mašek, Karel: Utíkej, Káčo!
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1894)

Maternová, Pavla: Na nábřeží
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1897)

Mathesius, Bohumil: Verše o mamince, lásce a smrti
(Praha: Knihovna Nového věku; Nový věk; Venta, Theodor 1918)

Mayer, Rudolf: Básně
(Praha: Durdík, Josef; Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1873)

Medek, Rudolf: Lví srdce
(Praha: Knihovna Památníku odboje; Grafia 1919)

Medek, Rudolf: Prsten
(Hradec Králové: Tichý, František; Grafia 1914)

Medek, Rudolf: Půlnoc bohů
(Praha: Medek, Rudolf; Dělnická knihtiskárna 1912)

Melichar, Josef Jaroslav: Čech a Němec
(Lipsko: Keil, Arnošt; Leiner, Oskar 1846)

Menčlová, Antonie: Ruth
(Praha: Mašek, Karel = Presto 1920)

Menčlová, Antonie: Země zaslíbená
(Praha: Menčlová, Antonie; Srdce, Alois; Politika 1918)

Menhard, František Ladislav: Divoké ovoce
(Praha: Knapp, Mamert 1892)

Menhard, František Ladislav: Trny a trnky
(Praha: Mikuláš Boleslavský, Josef 1881)

Merhaut, Josef: Básně
(Praha: Hýsek, Miloslav; Otto, Jan; Unie 1908)

Miřiovský, Emanuel: Básně 1
(Praha; Tábor: Miřiovský, Emanuel; Frank, Jan Karel 1869)

Miřiovský, Emanuel: Básně 2 (in Spisy Emanuela Miřiovského)
(Pardubice: Hoblík, František; Hoblík, Václav 1882)

Miřiovský, Emanuel: Márinka
(Praha: Grégr, Eduard; Miřiovský, Emanuel 1868)

Miřiovský, Emanuel: Nové básně (in Spisy Emanuela Miřiovského, svazek 3)
(Pardubice: Hoblík, František; Hoblík, Václav 1885)

Miřiovský, Emanuel: Šimon kostelník
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1885)

Mokrý, Otokar: Básně
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1883)

Mokrý, Otokar: Dumy a legendy
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1888)

Mokrý, Otokar: Jasem a šerem
(Praha: Otto, Jan 1893)

Mokrý, Otokar: Jihočeské melodie
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1880)

Mokrý, Otokar: Na Dívčím kameni
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1885)

Mráz, Stanislav: Eklogy pro stříbrnou paní
(Praha: Rokyta, Jan; Mráz, Stanislav 1915)

Mráz, Stanislav: Našemu Herodotu
(Praha: Encyclopaedie ouvragí a tiragí lib. a sat.; Avanturní kabinet etické rekreace; Mráz, Stanislav; Rokyta, Jan 1898)

Mráz, Stanislav: Písně člověka
(Praha: Grégr, Eduard; Valečka, Eduard; Mráz, Stanislav 1883)

Mráz, Stanislav: Překřičený hlas
(Praha: Clio; Rokyta, Jan; Mráz, Stanislav 1914)

Mráz, Stanislav: Soubor
(Praha: Clio; Mráz, Stanislav; Rokyta, Jan 1904)

Mráz, Stanislav: Thaliino breve v sonetech
(Praha: Encyclopaedie ouvragí a tiragí lib. a sat.; Avanturní kabinet etické rekreace; Mráz, Stanislav; Rokyta, Jan 1898)

Mráz, Stanislav: Triomf dětí daedalských
(Praha: Encyclopaedie ouvragí a tiragí lib. a sat.; Avanturní kabinet ethické recreace; Trón; Mráz, Stanislav; Rokyta, Jan; Kancelář pro výstavu architektury a techniky vůbec 1898)

Mráz, Stanislav: Vánoční psalm národa
(Praha: Encyclopaedie ouvragí a tiragí lib. a sat.; Rokyta, Jan; Mráz, Stanislav 1897)

Mühlsteinová, Berta: Pohrobky
(Praha: Mourek, Teodor 1872)

Müldner, Josef: Návraty
(Praha: Stivín, Emanuel; Müldner, Josef 1901)

Müldner, Josef: Výčitky
(Praha: Dělnická knihtiskárna; Müldner, Josef; Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění 1911)

Müldner, Josef: Ztroskotání
(Praha: Knihovna Srdce; Srdce; Kunc, Ferdinand; Hamerský, [?] 1903)

Mužík, Augustin Eugen: Balady a legendy
(Praha: Vilímek, Josef Richard; Nová bibliotéka spisů veršem i prózou 1884)

Mužík, Augustin Eugen: Černé perly
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1893)

Mužík, Augustin Eugen: Duchu Husovu
(Praha: Otto, Jan; Unie 1903)

Mužík, Augustin Eugen: Epištola českému dělnictvu
(Praha: Otto, Jan 1897)

Mužík, Augustin Eugen: Hlasy člověka
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1883)

Mužík, Augustin Eugen: Hymna sokolská
(neuvedeno: neuveden 1912)

Mužík, Augustin Eugen: Hymny a vzdechy
(Praha: Šimáček, František 1892)

Mužík, Augustin Eugen: Jarní bouře
(Rychnov nad Kněžnou: Rathouský, Karel 1882)

Mužík, Augustin Eugen: Krůpěje rosy
(Praha: Otto, Jan; Unie 1902)

Mužík, Augustin Eugen: Květy polní
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1887)

Mužík, Augustin Eugen: Písně života
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1894)

Mužík, Augustin Eugen: Postavy a děje
(Praha: Kvapil, Jaroslav; Otto, Jan; Unie; Světová knihovna 1920)

Nebeský, Václav Bolemír: Básně
(Praha: Světová knihovna; Rieger, Karel; Otto, Jan; Unie 1913)

Nebeský, Václav Bolemír: Protichůdci
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1844)

Nečas, Jan Evangelista: Biblické příběhy a legendy ze zemí východních
(Telč: Šolc, Emil; Šolc, Karel 1888)

Nečas, Jan Evangelista: Citem
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Kotrba, Václav 1911)

Nečas, Jan Evangelista: Kdy na bojištích dohřímají děla?!
(Praha: Kotrba, Václav 1904)

Nečas, Jan Evangelista: Na poli krve
(Brno: Útulna ženská v Brně; Moravská akciová knihtiskárna 1905)

Nečas, Jan Evangelista: Od srdce k srdci
(Litovel: Hončík, Jaroslav; Fencl, Rudolf 1913)

Nečas, Jan Evangelista: Pohledy do dějin
(Brno: Knihovna učitelská; Karafiát, František 1886)

Nečas, Jan Evangelista: Sto písní k dobré duši
(Praha: Nečas, Jan Evangelista; Novotný, [?]; Misák, [?] 1911)

Nečas, Jan Evangelista: Svět a srdce
(Velké Meziříčí: Šašek, Jan Florián 1884)

Nečas, Jan Evangelista: Šípy
(Praha: Bartel, František; Kubeš, Jan František 1875)

Nečas, Jan Evangelista: V ovzduší našeho Radhoště
(Frenštát pod Radhoštěm: Pohorská jednota Radhošť; Slovák, Jindřich 1901)

Nečas, Jan Evangelista: V srdci naší Moravy
(Kroměříž: Slovák, Jindřich 1901)

Nečas, Jan Evangelista: Veršované pohádky a pověsti
(Jaroměř: Řehák-Kamenický, Stanislav; Popelka, František; Obrázková knižnice pro mládež 1891)

Nečas, Jan Evangelista: Žertovné deklamace 2
(Kroměříž: Šperlín, Josef 1873)

Nečas, Jan Evangelista: Žně smrti
(Brno: Odehnal, Antonín; Neděle 1905)

Nejč, Karel: Básně
(Praha: Weinfurter, Eduard 1900)

Nejedlý, Jan: Básně (in Básně Ant. Jaroslava Puchmajera, díl 2)
(Praha: Nejedlý, Vojtěch; Pospíšil, Jan Hostivít 1836)

Nejedlý, Vojtěch: Básně 1
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1833)

Nejedlý, Vojtěch: Básně 2
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1833)

Nejedlý, Vojtěch: Bohyně
(Praha: Strejček, Ferdinand; Česká akademie věd a umění; Wiesner, Alois 1910)

Nejedlý, Vojtěch: Karel Čtvrtý
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1835)

Nejedlý, Vojtěch: Otokar
(Praha: Arcibiskupská knihtiskárna; Špinka, Václav 1835)

Nejedlý, Vojtěch: Poslední soud
(Praha: Neureutter, Martin Budislav 1804)

Neruda, Jan: Balady a romance
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1883)

Neruda, Jan: Hřbitovní kvítí
(Praha: Bellmann, Karel 1858)

Neruda, Jan: Knihy veršů
(Praha: Grégr, Eduard 1868)

Neruda, Jan: Písně kosmické
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1878)

Neruda, Jan: Prosté motivy
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1883)

Neruda, Jan: U nás
(Praha: Dominikus, Hermann; Renn, Antonín 1858)

Neruda, Jan: Zpěvy páteční
(Praha: Topič, František; Otto, Jan 1896)

Neumann, Stanislav Kostka: Apostrofy hrdé a vášnivé
(Praha: Moderní revue; Knihovna Moderní revue; Stivín, Emanuel 1896)

Neumann, Stanislav Kostka: Bohyně, světice, ženy
(Praha: Zlatokvět; Borový, František; Grafia; Jelínek, Antonín 1915)

Neumann, Stanislav Kostka: České zpěvy
(Praha: Vlny; Brož, Rudolf; Lapáček, Alois 1910)

Neumann, Stanislav Kostka: Horký van a jiné básně
(Praha: Vybrané knihy; Bradáč, Ludvík; Politika 1918)

Neumann, Stanislav Kostka: Hrst květů z různých sezón
(Brno: Neumann, Stanislav Kostka; Odehnal, Antonín 1907)

Neumann, Stanislav Kostka: Jsem apoštol Nového Žití a žádné se nelekám rány, jsem rytíř nového Grálu, jsem rytíř bez bázně i hany
(Praha: Moderní revue; Stivín, Emanuel; Knihovna Moderní revue 1896)

Neumann, Stanislav Kostka: Kniha lesů, vod a strání
(Praha: S. V. U. Mánes; Grafia 1914)

Neumann, Stanislav Kostka: Nemesis, bonorum custos...
(Praha: Beaufort, Edvard; Neumann, Stanislav Kostka 1895)

Neumann, Stanislav Kostka: Nové zpěvy
(Praha: Reis, Antonín; Borový, František 1918)

Neumann, Stanislav Kostka: Pozdrav Tomáši G. Masarykovi
(Praha: Borový, František; Grafia 1918)

Neumann, Stanislav Kostka: Satanova sláva mezi námi
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav 1897)

Neumann, Stanislav Kostka: Sen o zástupu zoufajících a jiné básně
(Praha: Moderní revue; Malíř, Albert; Knihovna Moderní revue 1903)

Neumann, Stanislav Kostka: Třicet zpěvů z rozvratu
(Praha: Grafia; Borový, František; Zlatokvět 1918)

Odvalil, František: Co v duši zaléhalo
(Olomouc: Družina literární a umělecká v Olomouci; Arcibiskupská knihtiskárna 1920)

Odvalil, František: Kvetoucí meze
(Stará Říše: Dobré dílo; Stříž, Antonín Ludvík; Trnka, František J. 1917)

Opočenský, Jiří: Písně k svátku tolerančnímu pro křesťany evangelické helvetského vyznání
(Litomyšl: Tureček, Jan 1831)

Opolský, Jan: Hrst ironie a satiry
(Praha: Dělnická knihtiskárna; Stopa 1911)

Opolský, Jan: Jedy a léky
(Praha: Grégr, Eduard 1901)

Opolský, Jan: Klekání
(Praha: Pelcl, Josef; Dělnická knihtiskárna 1900)

Opolský, Jan: Pod tíhou života
(Praha: Kočí, Bedřich; Politika 1909)

Opolský, Jan: Svět smutných
(Praha: Pelcl, Josef; Rozhledy; Beaufort, Edvard 1899)

Opolský, Jan: Verše o životě a smrti
(Praha: Borový, František; Politika 1918)

Ostravický, Čechoslav: Některé pověsti slezské veršem
(Brno: Sláma, František; Odehnal, Antonín 1900)

Ostravický, Čechoslav: Šerem k ránu
(Brno: Píša, Arnošt; Odehnal, Antonín 1901)

Pachmayer, Josef: Písně zločincovy
(Praha: Pachmayer, Josef; Čermák, O. 1912)

Pachmayer, Josef: To jste to dopracovali!!
(Praha: Pachmayer, Josef; Stočes, V. 1909)

Pakosta, Vojtěch: Listy a květy
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Zeman, J. 1884)

Pakosta, Vojtěch: Růže a ostny
(Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna; Zeman, J. 1890)

Panýrek, Duchoslav: Písně z hladu
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1862)

Paroubek, Otakar G.: Národu. Báseň o Irmě
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1881)

Patrčka, Michal Silorad: Písně českých bojovníků
(Praha: Hraba, Jan Karel 1815)

Pelíšek, Jan: Stesky a tužby
(Čáslav: Pelíšek, Jan; Starch, František 1890)

Pelíšek, Jan: V husitských stopách
(Kutná Hora: Hus; Šolc, Karel 1902)

Pelíšek, Jan: Z bible a života
(Kutná Hora: Hus; Šolc, Karel 1896)

Pfleger Moravský, Gustav: Duma
(neuvedeno: Pospíšil, Jaroslav 1858)

Pfleger Moravský, Gustav: Dumky
(Praha: Řivnáč, František; Haase, Bohumil 1857)

Pfleger Moravský, Gustav: Královna noci
(Praha: Otto, Jan 1875)

Pfleger Moravský, Gustav: Pan Vyšínský
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1858)

Pfleger Moravský, Gustav: Pan Vyšínský
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1859)

Picek, Václav Jaromír: Písně [1]
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1847)

Picek, Václav Jaromír: Písně 4
(Praha: Picek, Václav Jaromír; Pospíšil, Jaroslav 1856)

Picek, Václav Jaromír: Písně
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1852)

Pilbauerová, Herma: Kytice básní příležitostných
(Praha: Hynek, Alois; Rokyta, Jan 1895)

Pilbauerová, Herma: Vlčí máky
(Praha: Pilbauerová, Alba; Kotík, Jan; Národní tiskárna a nakladatelství 1914)

Pilbauerová, Herma: Z duše
(Praha: Otto, Jan; Pilbauerová, Herma 1896)

Písecký, Ferdinand: Když tekla krev
(Praha: Umělecké snahy; Kočí, Bedřich; Zápotočný, Josef B. 1919)

Písecký, Ferdinand: Za mrtvým rekem
(neuvedeno: neuveden 1920)

Pohan, Václav Alexander: Třicet pohřebních písní pro všecky stavy, venkovským panům učitelům věnovaných
(Praha: Rohlíček, Bedřich; Sievers, Leopold 1863)

Pok Poděbradský, Václav: Nová doba 1
(Praha: Renn, Antonín 1862)

Pok Poděbradský, Václav: Nová doba 2
(Praha: Pok Poděbradský, Václav; Pospíšil, Jaroslav 1865)

Pokorný-Pikulík, Josef Václav: Padavky
(Chotěboř: Veselý, Karel; Pokorný-Pikulík, Josef Václav 1891)

Pokorný, Rudolf: Básně
(Praha: Kolář, Josef 1877)

Pokorný, Rudolf: Kopřivy
(Praha: Pokorný, Rudolf; Brožík, František 1880)

Pokorný, Rudolf: Mrtvá země
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1885)

Pokorný, Rudolf: Nemilostné písně
(Praha: Pokorný, Rudolf; Otto, Jan 1879)

Pokorný, Rudolf: Opět na horách
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1887)

Pokorný, Rudolf: Pod českým nebem
(Praha: Otto, Jan; Pokorný, Rudolf 1879)

Pokorný, Rudolf: S procitlým jarem
(Praha: Pokorný, Rudolf; Otto, Jan 1883)

Pokorný, Rudolf: Vlastenecké šlehy
(Praha: Pokorný, Rudolf; Paleček; Lauermann, Alois R. 1882)

Pokorný, Rudolf: Vlasti a svobodě
(Praha: Pokorný, Rudolf; Otto, Jan 1883)

Pokorný, Rudolf: Z hor
(Praha: Pokorný, Rudolf; Grégr, Eduard 1881)

Pokorný, Rudolf: Z jarních luhů
(Praha: Urbánek, František Augustin; Kubeš, Jan František 1874)

Polák, Milota Zdirad: Smíšené básně (in Spisy Miloty Zdirada Poláka, díl 1)
(Praha: Spisy výtečných českých básníků novověkých; Kober, Ignác Leopold; Renn, Antonín; Sabina, Karel 1862)

Polák, Milota Zdirad: Vznešenost přírody
(Nitra: Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa; Arcibiskupská knihtiskárna 1819)

Popelka, Stanislav: Stíny a odlesky
(Chlumec nad Cidlinou: Hoffmann, Antonín; Klemens, V. 1911)

Procházka, Arnošt: Prostibolo duše
(Praha: Moderní revue; Stivín, Emanuel 1894)

Procházka, František Serafínský: Blesky na horách
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1893)

Procházka, František Serafínský: Černý orel
(Praha: Knihy Zvonu; Procházka, František Serafínský; Unie 1918)

Procházka, František Serafínský: Hradčanské písničky
(Praha: Vilímek, Josef Richard; Unie 1903)

Procházka, František Serafínský: Jazyk
(Praha: Otto, Jan 1895)

Procházka, František Serafínský: Král Ječmínek
(Praha: Vilímek, Josef Richard; Unie 1906)

Procházka, František Serafínský: Mistr Jan Hus
(Praha: Unie 1918)

Procházka, František Serafínský: Na úrodné půdě
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1887)

Procházka, František Serafínský: Nejnovější písničky
(Praha; Vídeň: Vilímek, Josef Richard; Unie 1901)

Procházka, František Serafínský: Novější písničky
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1899)

Procházka, František Serafínský: Píseň o Činu
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1885)

Procházka, František Serafínský: Písničky kovářova syna
(Praha: Vilímek, Josef Richard; Unie 1908)

Procházka, František Serafínský: Písničky
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1898)

Procházka, František Serafínský: Různé zvuky
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1887)

Procházka, František Serafínský: Semenec
(Praha: Procházka, František Serafínský; České lidové knihkupectví; Springer, Josef; Janáček, Otakar 1907)

Procházka, František Serafínský: Vinobraní
(Praha: Pařík; Böhm, Ferdinand; Unie 1911)

Procházka, František Serafínský: Vojna je vojna
(Praha: Procházka, František Serafínský; Unie 1913)

Prokop, Karel Vojtěch: Co nezvadlo
(Polička: Popelka, František 1893)

Přibil, Martin Alexander: Národní písně obsahu rozmanitého
(Praha; Hradec Králové: Pospíšil, Jan Hostivít 1830)

Puchmajer, Antonín Jaroslav: Fialky
(Praha: Nejedlý, Vojtěch; Pospíšil, Jan Hostivít 1833)

Quis, Ladislav: Balady
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1883)

Quis, Ladislav: Epigramy
(Praha: Šimáček, František 1897)

Quis, Ladislav: Hloupý Honza
(Praha: Vilímek, Josef Richard 1881)

Quis, Ladislav: Písničky
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1887)

Quis, Ladislav: Posvícenská mše (in Třešně, Posvícenská mše)
(Praha: Topič, František; Unie 1900)

Quis, Ladislav: Třešně
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1884)

Quis, Ladislav: Z ruchu
(Praha: Rohlíček, Bedřich; Sievers, Leopold 1872)

Ráb, Václav Věnceslav: Smíšené básně
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1836)

Racek, Adolf: Ďáblova sonáta
(Praha: Racek, Adolf; Stivín, Emanuel 1904)

Racek, Adolf: De profundis clamavi, non confundar in aeternum
(Valašské Meziříčí: Zvonař, B. K. = Bellmann, Karel; Stivín, Emanuel 1898)

Racek, Adolf: Lyrikův pád
(Praha: Racek, Adolf; Stivín, Emanuel 1906)

Racek, Adolf: Snivá moudrost
(Nový Jičín: Nový život; Zapletal, Prokop 1900)

Racek, Adolf: Srdcové eso
(Praha: Herles, Vojtěch Rudolf; Družstvo knihtiskárny v Hranicích 1902)

Racek, Adolf: U základů
(Praha: Racek, Adolf; Stivín, Emanuel 1914)

Rais, Karel V.: Památce J. K. Škody
(Praha: Urbánek, František Augustin; Pichl, Josef Bojislav 1879)

Rais, Karel V.: Trny
(Praha: Rais, Karel Václav; Otto, Jan 1880)

Rais, Karel V.: Z domova (in Raisovy spisy, svazek 17)
(Praha: Unie 1918)

Rajman, František: Máří Majdalena
(Praha: Vetterle z Wildenbrunnu, Jan František 1816)

Rajman, František: Poslední den a soud
(Praha: Vetterle z Wildenbrunnu, Jan František 1817)

Ráž, Arnošt: Byly večery
(Praha: Moderní bibliotéka; Adámek, František; Grund, Ladislav; Baumgartner, Antonín 1904)

Ráž, Arnošt: Intimní tragédie
(Praha: Knihtiskárna národně socialistického dělnictva; Pitter, Karel; Ráž, Arnošt 1903)

Rokos, František Alexandr: Básně
(Praha: Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa 1827)

Rosenzweig-Moir, Josef: Když zpívá mládí
(Praha: Bouček, Antonín; Popelka, Václav 1906)

Rosenzweig-Moir, Josef: Zahrady života
(Praha: Knihovna mladých autorů; Veselý, Jindřich T.; Venta, Theodor; Rosenzweig, Josef 1908)

Rožek, Karel: Návrat
(Praha: Weinfurter, Eduard; Kunc, Ferdinand; Hamerský, [?] 1900)

Rožek, Karel: Pomsta neznámé viny
(Praha: Rožek, Karel; Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Vetterle, Josef J. 1898)

Rubeš, František Jaromír: Deklamovánky a písně
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1837)

Rubeš, František Jaromír: Deklamovánky a písně
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1838)

Rubeš, František Jaromír: Deklamovánky a písně
(Praha: Pospíšil, Jan Hostivít 1839)

Rubeš, František Jaromír: Deklamovánky a písně
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1847)

Ruda, Jiří: Katastrofy
(Praha: Reis, Antonín 1910)

Ruda, Jiří: Zahrady nadějí
(Praha: Reis, Antonín 1912)

Rutte, Miroslav: Zjasněné oči
(Praha: Umělecké snahy; Kočí, Bedřich; Pražská akciová tiskárna 1918)

Růžičková, Anna Vlastimila: Básně
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1859)

Ryba, Jakub Jan: Oktáv
(Praha: neuveden 1803)

Ryba, Jakub Jan: Pohřební písně
(Praha: Haase, Bohumil 1805)

Ryba, Jakub Jan: Svatohorský kůr
(Praha: Haase, Bohumil 1804)

Rybář, František: Ze zahrad uzamknutých
(Praha: Stivín, Emanuel 1911)

Rypáček, František Jaroslav: V bouři a klidu
(Brno: Barvič, Josef; Moravská akciová knihtiskárna 1884)

Sabina, Karel: Básně (Vybrané spisy Karla Sabiny, svazek 1)
(Praha: Čeští spisovatelé 19. století; Vlček, Jaroslav; Thon, Jan; Laichter, Jan; Malíř, Albert 1911)

Sabina, Karel: Básně 1
(Praha: Haase, Bohumil 1841)

Sekanina, František: Lyrické intermezzo
(Brno: Píša, Arnošt; Moravská akciová knihtiskárna 1901)

Sekanina, František: Za nocí chmurných i světlých
(Praha: Stach, František; Hippmann, Josef 1897)

Scheinpflug, Karel: I. N. R. I.
(Slaný; Praha: Scheinpflug, Karel; Rokyta, Jan 1898)

Schwarzová, Růžena: Radostné ráno
(Praha: Bibliotéka Fondu Julia Zeyera; Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1918)

Simerská, Anna: Básně
(Prostějov: Knihovna Evy; Konařík, Bedřich; Nový život; Družstvo knihtiskárny v Hranicích 1906)

Sís, František: Můj dům je opuštěn
(Brno: Barvič, Josef; Moravská akciová knihtiskárna 1902)

Sís, František: Umdlené stíny
(Praha: Sís, František; Wiesner, Alois 1902)

Skarlandt, Julius: Fragmenty
(Praha: Grégr, Eduard; Weinfurter, Eduard 1901)

Skarlandt, Julius: Kniha veršů
(Velké Meziříčí: Šašek, Alois 1903)

Skarlandt, Julius: Podzimní melodie
(Praha: Chryzantémy; Lešehrad, Emanuel; Stivín, Emanuel 1900)

Skarlandt, Julius: Smutná láska
(Velké Meziříčí: Šašek, Alois 1904)

Skarlandt, Julius: Světla v samotách
(Praha: Švejda, František; Holinka, Bohumil 1911)

Sládek, Josef Václav: Básně
(Praha: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand 1875)

Sládek, Josef Václav: České písně
(Praha: Horálek, František; Grund, Bedřich; Svatoň, Vilém 1892)

Sládek, Josef Václav: Dvě knihy veršů
(Praha: Otto, Jan; Unie 1909)

Sládek, Josef Václav: Jiskry na moři
(Praha: Militký, Hynek; Novák, [?] 1880)

Sládek, Josef Václav: Na prahu ráje
(Praha: Lumír; Otto, Jan 1883)

Sládek, Josef Václav: Selské písně a České znělky
(Praha: Otto, Jan 1890)

Sládek, Josef Václav: Skřivánčí písně
(Praha: Otto, Jan 1889)

Sládek, Josef Václav: Sluncem a stínem
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1887)

Sládek, Josef Václav: Směska
(Praha: Otto, Jan 1891)

Sládek, Josef Václav: Spisy básnické 1
(Praha: Otto, Jan; Unie 1907)

Sládek, Josef Václav: Spisy básnické 2
(Praha: Otto, Jan; Unie 1907)

Sládek, Josef Václav: Starosvětské písničky a jiné písně
(Praha: Otto, Jan 1891)

Sládek, Josef Václav: Světlou stopou
(Praha: Lumír 1881)

Sládek, Josef Václav: V zimním slunci
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1897)

Sládek, Josef Václav: Ze života
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1884)

Sládek, Josef Václav: Zlatý máj
(Praha: Otto, Jan 1887)

Soldan, František: Faunovy melodie
(Brno: Píša, Arnošt; Jelínek, Josef 1907)

Soldan, František: Soumraky
(Praha: Moderní revue; Dělnická knihtiskárna a nakladatelství 1901)

Soldan, František: Z mého panoptika
(Žamberk: Knihovna Srdce; Srdce; Kunc, Ferdinand; Hamerský, [?] 1902)

Sova, Antonín: Balada o jednom člověku a jeho radostech
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1902)

Sova, Antonín: Dobrodružství odvahy
(Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské; Leschinger, Edvard 1906)

Sova, Antonín: Ještě jednou se vrátíme
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav; Wiesner, Alois 1900)

Sova, Antonín: Kniha baladická (in Spisy Antonína Sovy, svazek 9)
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1915)

Sova, Antonín: Krvácející bratrství - Rozjímání ranní i navečerní (in Spisy Antonína Sovy, svazek 12)
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Národní tiskárna a nakladatelství 1920)

Sova, Antonín: Květy intimních nálad
(Praha: Otto, Jan 1891)

Sova, Antonín: Lyrika lásky a života
(Praha: Otto, Jan; Unie 1907)

Sova, Antonín: Realistické sloky
(Praha: Šimáček, František 1890)

Sova, Antonín: Soucit i vzdor
(Praha: Otto, Jan 1894)

Sova, Antonín: Tři zpěvy dnešků i zítřků
(Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské; Leschinger, Edvard 1905)

Sova, Antonín: Vybouřené smutky
(Praha: Moderní revue; Stivín, Emanuel 1897)

Sova, Antonín: Z mého kraje
(Praha: Šimáček, František 1892)

Sova, Antonín: Zápasy a osudy (in Spisy Antonína Sovy, svazek 1)
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1910)

Sova, Antonín: Zlomená duše
(Praha: Sova, Antonín; Stivín, Emanuel 1896)

Sova, Antonín: Zpěvy domova (in Spisy Antonína Sovy, svazek 11)
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Grégr, Eduard 1918)

Sova, Antonín: Žně (in Spisy Antonína Sovy, svazek 8)
(Praha: Hejda, Antonín; Tuček, Bedřich; Leschinger, Edvard 1913)

Spáčil Žeranovský, Jan: Výše a propasti
(Praha: Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Otto, Jan; Unie 1909)

Stach, Václav: Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli
(Praha: Thám, Karel Hynek; Diesbach, Jan Josef 1805)

Stankovský, Josef Jiří: Jezovitské melodie
(Praha: Stankovský, Josef Jiří; Mikuláš Boleslavský, Josef; Knapp, Mamert 1867)

Stašek, Antal: Básně 1
(Roudnice nad Labem: Mareš, Alois 1876)

Stašek, Antal: Básně 2
(Roudnice nad Labem: Grégr, Eduard; Dattel, Ferdinand; Mareš, Alois 1880)

Stašek, Antal: Z doby táborů
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1884)

Sula, Pavel: Kniha pianissima
(Praha: Moderní bibliotéka; Grund, Ladislav; Baumgartner, Antonín; Adámek, František; Bakule, František Karel; Hilar, Karel Hugo 1903)

Sušil, František: Růže a trní
(Brno: Nitsche, Antonín; Grosse, Bedřich; Rohrer, Rudolf 1851)

Sušil, František: Smíšené básně (in Nové básně Františka Sušila, díl 2)
(Brno: Matice moravská; Šnaidr, J.[?] 1870)

Sušil, František: Zpěvy a hněvy (in Nové básně Františka Sušila, díl 1)
(Brno: Matice moravská; Šnaidr, J.[?] 1869)

Sychra, Matěj Josef: Maličkosti v řeči vázané
(Hradec Králové : Pospíšil, Jan František 1823)

Šafařík, Pavel Josef: Tatranská múza s lýrou slovanskou
(Levoča: Mayer, Josef Karel 1814)

Šárecká, Maryša: Blaník a jiné básně
(Praha: Šárecká, Maryša; Lidová knihtiskárna; Skalák, J. 1918)

Šárecká, Maryša: Hlasy v proudu
(Praha: Bibliotéka Fondu Julia Zeyera; Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1917)

Šárecká, Maryša: Mistr Bohuslav
(Praha: Leschinger, Edvard 1918)

Šárecká, Maryša: Vůně domova
(Praha: Leschinger, Edvard 1918)

Šembera, Vratislav Kazimír: Z mladých ňader
(Vídeň: Sommer, Leopold 1863)

Šimáček, Matěj Anastázia: Z kroniky chudých
(Praha: Šimáček, František 1885)

Šimánek, Josef: Božstva a kulty
(Praha: Politika; Šimánek, Josef 1910)

Šimánek, Josef: Kapky jedu
(Praha: Dyk, [?]; Ryba, [?] 1908)

Šimánek, Josef: Propasti a plameny
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1917)

Šimánek, Josef: Sen i skutečnost
(Praha: Grund, Ladislav 1906)

Šimánek, Josef: Ve chvílích světlých i temných
(Praha: Staněk, Jan; Šimánek, Josef 1902)

Šimková-Uzlová, Fanda: Výběr z pozůstalých prací Fandy Šimkové-Uzlové
(Praha: Knihovna Ženského obzoru; Ženský obzor; Lapáček, Alois 1908)

Škampa, Alois: Malá křídla
(Praha: Beaufort, Edvard; Škampa, Alois 1888)

Škampa, Alois: Malby a písně
(Kolín: Kárník, Josef 1883)

Škampa, Alois: Mladý svět
(Praha: Nová bibliotéka spisů veršem i prózou; Vilímek, Josef Richard 1884)

Škampa, Alois: Poslední květ
(Praha: Máj; Grégr, Eduard 1903)

Škampa, Alois: Venku a doma
(Praha: Otto, Jan 1893)

Šmilovský, Alois Vojtěch: Básně
(Praha: Všeobecná knihovna; Zákrejs, František; Kober, Ignác Leopold 1874)

Šnajdauf, Antonín: Intimní listy
(Praha: Reinwart, Antonín; Vilímek, Josef Richard 1882)

Šnajdr, Karel Sudimír: Okus v básnění českém 1
(Hradec Králové: Pospíšil, Jan Hostivít 1823)

Šnajdr, Karel Sudimír: Okus v básnění českém 2
(Hradec Králové: Pospíšil, Jan Hostivít 1830)

Šolc, Václav: Prvosenky
(Praha: Grégr, Eduard; Šolc, Václav 1868)

Šolc, Václav: Prvosenky
(Praha: Národní bibliotéka; Kober, Ignác Leopold 1872)

Špindler, Ervín: Básně
(Praha: Stýblo, Bedřich 1866)

Šrámek, Jan: Chudobky
(Praha: Kuranda, Adolf; Rohlíček, Bedřich; Sievers, Leopold 1861)

Štemberka, Jindřich: Mladé peruti
(Polička: Popelka, František 1890)

Štulc, Václav: Padesáte bajek a několik vážnějších básniček pro naše milé maličké
(Praha: Učitelské porady v Budči u Dědů; Arcibiskupská knihtiskárna; Všenaučná bibliotéka pro mládež českoslovanskou 1844)

Štulc, Václav: Perly nebeské
(Praha: Grégr, Eduard 1865)

Švejda, František: Rozstřiklé barvy
(Praha: Salon odmítnutých; Stivín, Emanuel 1897)

Tablic, Bohuslav: Poezie 1
(Vacov: Gottlieb, Antonín 1806)

Tablic, Bohuslav: Poezie 2
(Vacov: Gottlieb, Antonín 1807)

Tablic, Bohuslav: Poezie 3
(Vacov: Gottlieb, Antonín 1809)

Tablic, Bohuslav: Poezie 4
(Vacov: Gottlieb, Antonín 1812)

Tablic, Bohuslav: Zuzana Babylonská
(Uherská Skalice: Škarnicl, František Xaverius 1803)

Táborský, František: Aleluja!
(Praha: Topič, František; Grafia 1919)

Táborský, František: Básně
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1884)

Táborský, František: Hrdinné touhy
(Praha: Leschinger, Edvard 1906)

Táborský, František: Melodie
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1893)

Táborský, František: Stará komedie
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1892)

Taufer, František: Kruh
(Litovel: Taufer, František; Hončík, Jaroslav; Šašek, František 1909)

Taufer, František: Květy
(Praha: Knihovna mladých autorů; Veselý, Jindřich T.; Venta, Theodor 1908)

Taufer, František: Trosky
(Praha: Walther, Ben; Reis, Antonín 1910)

Taufer, František: U lesní studánky
(Boskovice: Odehnal, Antonín; Taufer, František 1909)

Taufer, František: Země milostná
(Jihlava: Jihlavské listy; Melichar, Antonín 1912)

Taufer, František: Zhudebněný život
(Brno; Přerov: Moravské kolo spisovatelů; Dobrovolný, E. 1918)

Theer, Otakar: Háje, kde se tančí
(Praha: Theer, Otakar; Stivín, Emanuel 1897)

Theer, Otakar: Úzkosti a naděje
(Praha: Otto, Jan; Unie 1911)

Theer, Otakar: Všemu navzdory
(Praha: Zlatokvět; Borový, František; Grafia; Jelínek, Antonín 1916)

Theer, Otakar: Výpravy k Já
(Praha: Symposion; Kosterka, Hugo; Dělnická knihtiskárna 1900)

Tichý, Josef: Básně
(Praha: Jeřábková, Kateřina 1852)

Toman, Karel: Básně 1
(Praha: Politika; Borový, František 1918)

Toman, Karel: Melancholická pouť
(Praha: Dyk, [?]; Ryba, [?]; Edice Obzory 1906)

Toman, Karel: Měsíce
(Praha: Zlatokvět; Borový, František; Grafia 1918)

Toman, Karel: Pohádky krve
(Praha: Toman, Karel; Grosman, Josef; Svoboda, Ferdinand; Stivín, Emanuel 1898)

Toman, Karel: Sluneční hodiny
(Praha: Vinice, knihovna Uměleckého měsíčníku Skupiny výtvarných umělců; Grafia 1913)

Toman, Karel: Torzo života
(Praha: Malíř, Albert; Moderní revue 1902)

Tomek, Ferdinand: Doma
(Praha: Tomek, Ferdinand; Otto, Jan 1891)

Tomek, Ferdinand: Nové povídky veršem
(Nová Paka: Pech, Josef; Riedl, L. A. 1914)

Tomek, Ferdinand: Povídky veršem
(Praha: Otto, Jan; Tomek, Ferdinand 1895)

Tomek, Ferdinand: Svatoň
(Jičín: Sehnal, Ladislav; Outrata, Bedřich 1899)

Tomek, Ferdinand: Z bujných okamžiků
(Praha: Weinfurter, Eduard; Leschinger, Edvard 1904)

Tomíček, Jan Slavomír: Básně
(Praha: Spurný, Jan 1840)

Trnka, František: Vesna
(Hradec Králové: Pospíšil, Jan František 1821)

Tůma, Jan Václav: Básně
(Klatovy: Čermák, Max. 1872)

Uhlíř, Josef: Básně
(Praha: Uhlíř, Josef; Calve, Johann Gottfried; Haase, Bohumil 1858)

Uhlíř, Josef: Kniha veršovaných přání
(Praha: Uhlíř, Josef; Otto, Jan 1885)

Uhlíř, Josef: Obrazy z dějin českých
(Praha: Otto, Jan; Uhlíř, Josef 1899)

Uhlíř, Josef: V pobělohorském ovzduší
(Praha: Šimáček, František; Uhlíř, Josef 1898)

Vacek Kamenický, František Jaroslav: Lilie a růže
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1846)

Vacek Kamenický, František Jaroslav: Písně v národním českém duchu
(Praha: Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa; Arcibiskupská knihtiskárna; Špinka, Václav 1833)

Vacek Kamenický, František Jaroslav: Sv. Václav
(Praha: Arcibiskupská knihtiskárna 1844)

Vášová, Věra: Básně
(Praha: Bibliotéka Fondu Julia Zeyera; Fond Julia Zeyera při České akademii císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1917)

Vavák, František Jan: Horníkův kutenských starodávní modlitba Pána Boha za požehnání Hor žádajících
(neuvedeno: neuveden 1801)

Vavák, František Jan: Zpěv kverků kutnohorských vzbuzujicí k pavování
(neuvedeno: neuveden 1803)

Villani, Karel Maria Drahotín: Lyra a meč
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1844)

Villani, Karel Maria Drahotín: Spisy Drahotína Marie barona Villaniho
(Praha: Dominikus, Hermann 1862)

Vinařický, Karel Alois: Druhá kytka básní, bajek, písní a hádanek
(Praha: Arcibiskupská knihtiskárna 1845)

Vinařický, Karel Alois: Kytka
(Praha: Spurný, Jan 1842)

Vinařický, Karel Alois: Sněmy zvířat
(Praha: Kober, Ignác Leopold; Rohlíček, Bedřich; Sievers, Leopold 1863)

Vinařický, Karel Alois: Sněmy zvířat
(Praha: Špinka, Václav; Arcibiskupská knihtiskárna 1841)

Vinařický, Karel Alois: Varyto a lyra
(Praha: Haase, Bohumil 1843)

Vinařický, Karel Alois: Vlast
(Praha: Rohlíček, Bedřich; Sievers, Leopold 1863)

Vladyka, Jan Bapt.: Hyacinty
(Hradec Králové: Pospíšil, Jan Hostivít 1825)

Vocel, Jan Erazim: Labyrint slávy
(Praha: Calve, Johann Gottfried; Pospíšil, Jaroslav 1846)

Vojáček, Václav: Václav
(Praha: Pospíšil, Jaroslav 1845)

Vrba, Jan: Jitřní lov
(Praha: Vilímek, Josef Richard; Grafia 1917)

Vrba, Jan: Radostné zaslíbení
(Praha: Bibliotéka Fondu Julia Zeyera; Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění; Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Leschinger, Edvard 1914)

Vrba, Jan: Zahrada getsemanská
(Praha: Knihy Zvonu; Procházka, František Serafínský; Unie 1918)

Vrchlický, Jaroslav: Bodláčí z Parnasu
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1893)

Vrchlický, Jaroslav: Bodláčí z Parnasu
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1900)

Vrchlický, Jaroslav: Bozi a lidé
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1899)

Vrchlický, Jaroslav: Brevíř moderního člověka
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1891)

Vrchlický, Jaroslav: Cid v zrcadle španělských romancí
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1901)

Vrchlický, Jaroslav: Co život dal
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1883)

Vrchlický, Jaroslav: Čarovná zahrada
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1888)

Vrchlický, Jaroslav: Dědictví Tantalovo
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1888)

Vrchlický, Jaroslav: Démon láska
(Praha: Topič, František; Česká akademie věd a umění; Wiesner, Alois; Paulussen, R. 1893)

Vrchlický, Jaroslav: Dni a noci
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1889)

Vrchlický, Jaroslav: Dojmy a rozmary
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1880)

Vrchlický, Jaroslav: Duch a svět
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1878)

Vrchlický, Jaroslav: Duše-mimóza
(Praha: Otto, Jan; Unie 1903)

Vrchlický, Jaroslav: È morta
(Praha: Otto, Jan 1889)

Vrchlický, Jaroslav: È morta
(Praha: Otto, Jan 1894)

Vrchlický, Jaroslav: Eklogy a písně
(Praha: Otto, Jan 1880)

Vrchlický, Jaroslav: Epické básně
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1876)

Vrchlický, Jaroslav: Epizody
(Praha: Poetické besedy Máje; Vrchlický, Jaroslav; Máj; Grégr, Eduard 1904)

Vrchlický, Jaroslav: Fanfáry a kadence
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1906)

Vrchlický, Jaroslav: Fresky a gobelíny
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1891)

Vrchlický, Jaroslav: Hilarion
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1882)

Vrchlický, Jaroslav: Hlasy v poušti
(Praha: Otto, Jan 1890)

Vrchlický, Jaroslav: Hlasy v poušti
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1897)

Vrchlický, Jaroslav: Hořká jádra
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1889)

Vrchlický, Jaroslav: Hudba v duši
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1886)

Vrchlický, Jaroslav: Já nechal svět jít kolem
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1902)

Vrchlický, Jaroslav: Jak táhla mračna
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1885)

Vrchlický, Jaroslav: Kniha sudiček
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1895)

Vrchlický, Jaroslav: Korálové ostrovy
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1908)

Vrchlický, Jaroslav: Kytky aster
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1894)

Vrchlický, Jaroslav: Má vlast
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1903)

Vrchlický, Jaroslav: Meč Damoklův
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1912)

Vrchlický, Jaroslav: Moje sonáta
(Praha: Otto, Jan 1893)

Vrchlický, Jaroslav: Motýli všech barev
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1887)

Vrchlický, Jaroslav: Mýty 2
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1879)

Vrchlický, Jaroslav: Na domácí půdě
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1888)

Vrchlický, Jaroslav: Na sedmi strunách
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1898)

Vrchlický, Jaroslav: Nálady a pohádky
(Praha: Vrchlický, Jaroslav; Leschinger, Edvard 1902)

Vrchlický, Jaroslav: Napadlo rosy
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1896)

Vrchlický, Jaroslav: Než zmlknu docela...
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1895)

Vrchlický, Jaroslav: Nové básně epické
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1881)

Vrchlický, Jaroslav: Nové sonety samotáře
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1891)

Vrchlický, Jaroslav: Nové zlomky epopeje
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1895)

Vrchlický, Jaroslav: Okna v bouři
(Praha: Kabinetní knihovna; Šimáček, František 1894)

Vrchlický, Jaroslav: Panteon
(Praha: Otto, Jan 1880)

Vrchlický, Jaroslav: Pavučiny
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1897)

Vrchlický, Jaroslav: Perspektivy
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1884)

Vrchlický, Jaroslav: Píseň o Vinetě
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1906)

Vrchlický, Jaroslav: Písně poutníka
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1895)

Vrchlický, Jaroslav: Poslední sonety samotáře
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1896)

Vrchlický, Jaroslav: Potulky královny Mab
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1893)

Vrchlický, Jaroslav: Poutí k Eldoradu
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1881)

Vrchlický, Jaroslav: Prchavé iluze a věčné pravdy
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1904)

Vrchlický, Jaroslav: Překročen zenit...
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1899)

Vrchlický, Jaroslav: Rok básníkův
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1900)

Vrchlický, Jaroslav: Rok na jihu
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1878)

Vrchlický, Jaroslav: Různé masky
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1889)

Vrchlický, Jaroslav: Selské balady
(Praha: Neruda, Jan; Poetické besedy; Grégr, Eduard; Valečka, Eduard 1885)

Vrchlický, Jaroslav: Selské balady
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1898)

Vrchlický, Jaroslav: Sen
(Praha: Kočí, Bedřich; Unie; České umění 1901)

Vrchlický, Jaroslav: Sfinx
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1883)

Vrchlický, Jaroslav: Skryté zdroje
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1908)

Vrchlický, Jaroslav: Skvrny na slunci
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1897)

Vrchlický, Jaroslav: Sny o štěstí, Vittoria Colonna
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1900)

Vrchlický, Jaroslav: Sny o štěstí
(Praha: Ženská bibliotéka; Otto, Jan 1876)

Vrchlický, Jaroslav: Sonety samotáře
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1885)

Vrchlický, Jaroslav: Stará píseň
(Praha: Grosman, Josef; Svoboda, Václav 1903)

Vrchlický, Jaroslav: Staré zvěsti
(Praha: Poetické besedy; Neruda, Jan; Valečka, Eduard; Grégr, Eduard 1883)

Vrchlický, Jaroslav: Strom života
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1909)

Vrchlický, Jaroslav: Svlačce na úhoru
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1906)

Vrchlický, Jaroslav: Symfonie
(Praha: Salonní bibliotéka; Otto, Jan 1878)

Vrchlický, Jaroslav: Tiché kroky
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1905)

Vrchlický, Jaroslav: Třetí kniha básní epických
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1907)

Vrchlický, Jaroslav: Twardowski
(Praha: Šimáček, František 1885)

Vrchlický, Jaroslav: Vittoria Colonna
(Praha: Otto, Jan 1877)

Vrchlický, Jaroslav: Votivní desky
(Praha: Máj; Grégr, Eduard 1902)

Vrchlický, Jaroslav: Z hlubin
(Praha: Otto, Jan 1875)

Vrchlický, Jaroslav: Z niv poezie národní a umělé
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1898)

Vrchlický, Jaroslav: Západy
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1907)

Vrchlický, Jaroslav: Zaváté stezky
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1908)

Vrchlický, Jaroslav: Zlatý prach
(Praha: Otto, Jan 1887)

Vrchlický, Jaroslav: Zlatý prach
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan 1897)

Vrchlický, Jaroslav: Zlomky epopeje
(Praha: Salonní bibliotéka; Schulz, Ferdinand; Otto, Jan 1886)

Vrchlický, Jaroslav: Žamberské zvony a jiné básně
(Praha: Souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického; Otto, Jan; Unie 1901)

Vrchlický, Jaroslav: Život a smrt
(Praha: Bursík, Jaroslav; Kohout, František; Wiesner, Alois 1892)

Vřesnický, Jan: Pod bělorudým praporem
(Nábzí u Železného Brodu: Vilímek, Josef Richard; Zahradník, František 1892)

Vřesnický, Jan: Z domácích luhů
(Praha: Hrnčíř, František; Urbánek, František Augustin; Wiesner, Alois 1891)

Weiner, Richard: Pták
(Praha: Janáček, Otakar 1913)

Weiner, Richard: Rozcestí
(Praha: Borový, František; Politika 1918)

Weiner, Richard: Usměvavé odříkání
(Praha: Weiner, Richard; Grafia 1914)

Wenzig, Josef: Básně (in Josefa Wenziga Sebrané spisy, svazek 2)
(Praha: Národní bibliotéka; Kober, Ignác Leopold 1874)

Wunsch, Hugo Václav: Prach a broky
(Praha: Bačkovský, František; Grund, Bedřich; Svatoň, Vilém 1890)

z Wojkowicz, Jan: Bolesti života
(Praha: Borový, František; Leschinger, Edvard 1915)

z Wojkowicz, Jan: Meditace
(Praha: Kruh českých spisovatelů 1906)

z Wojkowicz, Jan: Poezie
(Praha: Wiesner, Alois; z Wojkowicz, Jan 1900)

z Wojkowicz, Jan: Sny a touhy
(Praha: Přehled; Leschinger, Edvard 1914)

z Wojkowicz, Jan: Tmy a světla
(Praha: Hovory básníků; Borecký, Jaromír; Grafia; Topič, František 1918)

Zavřel, František: Hanel
(Praha: Moderní bibliotéka; Adámek, František; Popelka, Václav 1903)

Zelenka, František: Jarní píseň
(Praha: Zmatlík, J.; Palička, [?] 1908)

Zelenka, František: K bílé tvé duši
(Praha: Stivín, Emanuel 1901)

Zelenka, František: Západ
(Praha: Zmatlík, J.; Palička, [?] 1908)

Zelenka, František: Zapadlé cesty
(Praha: Stivín, Emanuel 1901)

Zeyer, Julius: Nové básně (in Spisy Julia Zeyera, svazek 33)
(Praha: Unie 1907)

Zeyer, Julius: Poezie
(Praha: Nová bibliotéka spisů veršem i prózou; Vilímek, Josef Richard 1884)

Züngel, Emanuel: Básně
(Praha: Züngel, Emanuel; Stýblo, Bedřich 1868)

Züngel, Emanuel: Blahopřejník
(Praha: Stýblo, Bedřich 1882)

Züngel, Emanuel: Silvestriády
(Praha: Knapp, Mamert; Mikuláš Boleslavský, Josef 1877)

Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
+420 222 828 148
Versification Research Group profile

Share

Development of tools located at this website, website development and its English (Gabriela Brůhova) and Russian (Evgenia Tumanova) translations were supported by Czech Science Foundation (P406/11/1825) and by the long-term conceptual development of a research institution 68378068.
© 2014 Petr Plecháč