cz| en| ru
About us | People | Corpus of Czech Verse | Online tools | Books / Projects | Download | Partnership | Contact | Links

Record structure

Corpus of Czech Verse » Record structure
AUTHOR:
COLLECTION:
YEAR:
PUBLISHER:
POEM:
Heyduk, Adolf
Písně
1885
Vilímek, Josef Richard
Konec lásky

Už je konec štěstí;
pohněvaná víla
ve dva bujné keře
lásku proměnila.

Z tvé vyrostlo ostí,
z mé se růže stala,
květy své, mé písně,
v klín Ti sesypala.

stanza #1

line #1

rhyme #0

text Už je konec štěstí;
token jekonecštěstí
lemma býtkonecštěstí
morphological tag [?] Db--------------VB-S---3P-AA---INNIS1-----A-----NNNS2-----A-----
punctuation ;
syllable (SAMPA) [?] uSjekonet_sScesci:
stress ***
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z

stanza #1

verš #2

rhyme #1

text pohněvaná víla
token pohněvanávíla
lemma pohněvanývíla
morphological tag [?] AAFS1----1A-----NNFS1-----A-----
punctuation
syllable (SAMPA) [?] poh\Jevana:vi:la
stress **
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z

stanza #1

line #3

rhyme #0

text ve dva bujné keře
token vedvabujnékeře
lemma vdvabujnýkeř
morphological tag [?] RV--4-----------ClIP4-----------AANP4----1A-----NNIP4-----A-----
punctuation
syllable (SAMPA) [?] vedvabujne:keQ\e
stress ***
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z

stanza #1

line #4

rhyme #1

text lásku proměnila.
token láskuproměnila
lemma láskaproměnit
morphological tag [?] NNFS4-----A-----VB-S---3P-AA---I
punctuation .
syllable (SAMPA) [?] la:skupromJeJila
stress **
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z

stanza #2

line #1

rhyme #0

text Z tvé vyrostlo ostí,
token ztvévyrostloostí
lemma ztvůjvyrůstostí
morphological tag [?] RR--2-----------PSFS2-S2------1-VpNS---3R-AA---PX24-------------
punctuation ,
syllable (SAMPA) [?] stve:virostlo?osci:
stress **
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z

stanza #2

line #2

rhyme #2

text z mé se růže stala,
token zserůžestala
lemma zmůjserůžestát
morphological tag [?] RR--2-----------PSFS2-S1------1-P7-X4-----------NNFS2-----A-----VpFS---3R-AA---B
punctuation ,
syllable (SAMPA) [?] zme:seru:Zestala
stress ***
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z

stanza #2

line #3

rhyme #0

text květy své, mé písně
token květysvépísně
lemma květsvůjmůjpíseň
morphological tag [?] NNIP1-----A-----P8NS4---------1-PSFP1-S1------1-NNFP1-----A-----
punctuation ,,
syllable (SAMPA) [?] kvjetisve:me:pi:sJe
stress **
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z

strofa #2

line #4

rhyme #2

text v klín Ti sesypala.
token vklíntisesypala
lemma vklíntysesypat
morphological tag[?] RR--4-----------NNIS4-----A-----PH-S3--2--------VpNP---3R-AA---P
punctuation .
syllable (SAMPA) [?] fkli:ncisesipala
stress **
metrical pattern SWSWSW
metreT 3 z
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
+420 222 828 148
Versification Research Group profile

Share

Development of tools located at this website, website development and its English (Gabriela Brůhova) and Russian (Evgenia Tumanova) translations were supported by Czech Science Foundation (P406/11/1825) and by the long-term conceptual development of a research institution 68378068.
© 2014 Petr Plecháč