cz| en| ru
O nás | Členové týmu | Korpus českého verše | On‑line nástroje | Publikace / Projekty | Ke stažení | Spolupráce | Kontakt | Odkazy

Aktuality

O nás

O nás
Na těchto stránkách naleznete informace o výzkumné činnosti Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, podrobný popis projektu Korpus českého verše a volně přístupné nástroje, které umožňují práci s daty v něm obsaženými.

Versologický tým vznikl na konci roku 2012 a sdružuje pracovníky zabývající se teorií verše napříč ústavními odděleními (zastoupeno je Oddělení teorie, Oddělení ediční a textologické a Oddělení pro výzkum literatury 19. století). Tým navazuje na někdejší versologický tým Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, který tvořili pracovníci tehdejšího textologického oddělení (Miroslav Červenka, Stanislava Mazáčová, Milada Chlíbcová ad., externě s týmem spolupracovala Květa Sgallová). Badatelská činnost týmu se realizuje jak formou individuálních, tak i kolektivních výzkumných projektů. V současné době je hlavním vědeckovýzkumným úkolem versologického týmu řešení grantového projektu „Dějiny a teorie českého verše 19. století“ a „Nerudův verš“.

Korpus českého verše
Korpus českého verše je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století.
Publikace / Projekty
Publikace a projekty Versologického týmu.
Ke stažení
V sekci ke stažení naleznete volně dostupné texty, zdrojové kódy aj.
loading...
Události zobrazené v časovém pásmu: Středoevropský čas – Praha
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
+420 222 828 148
Profil Versologického týmu

Sdílet

Vývoj aplikací umístěných na těchto stránkách, tvorba stránek a jejich překlad do angličtiny (Gabriela Brůhova) a ruštiny (Evgenia Tumanova) byly podpořeny GA ČR (P406/11/1825) a dlouhodobým koncepčním rozvojem výzkumné instituce 68378068.
© 2014 Petr Plecháč